Uczymy już od 34 801 dni
Pracownicy

Dr Michał Borychowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej. Senator Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wybrany na kadencję 2020-2024. Rozprawę doktorską pt. "Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw płynnych w Polsce i Niemczech po 2004 roku" obronił w 2016 roku. 
Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych. Recenzent m.in. w: Environmental Science and Pollution Research, Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), Economics and Business Review, Sustainability, Energies, Central European Economic Journal, Journal of Business and Economics, Scientific Journals of Polish Economic Society in Zielona Góra. Uczestnik ponad 30 konferencji i seminariów naukowych, autor / prelegent kilkunastu referatów. Organizator i uczestnik krótkoterminowych wyjazdów studyjnych do Parlamentu Europejskiego oraz instytucji Unii Europejskiej w Brukseli (w latach 2009-2018). Członek European Association of Agricultural Economists, Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Poznaniu, Członek Stowarzyszenia Krajowa Izba Biopaliw (i Członek Komisji Rewizyjnej), W latach 2012-2014 Prezes Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Żywnościowej. 
Wyjazdy zagraniczne i staże: Humboldt-Universität zu Berlin (Niemcy), Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) in Halle (Niemcy), Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja), Mendel University in Brno (Czechy), Guizhou University of Finance and Economics in Guiyang (Chiny). 
Doświadczenie zawodowe m.in.: Ekspertyzy wykonane na zlecenie Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych; VERBIO A.G., Lipsk, Niemcy; SOLARIS Bus and Coach; MAN Accounting Center; Agencja Rynku Rolnego. 


Nagrody i wyróżnienia: 
 • Nagroda indywidualna Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020, za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych (05.2021), 
 • Zdobywca nagrody zespołowej za osiągnięcia organizacyjne w roku 2018 – za zorganizowanie drugiej edycji międzynarodowej konferencji ICOFEP 2018 (International Conference on Finance and Economic Policy), która odbyła się w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku (05.2019),
 • Zdobywca nagrody zespołowej I stopnia Rektora UEP – za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 – za monografię pt. „Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki  żywnościowej w pierwszej dekadzie  członkostwa Polski w Unii Europejskiej” (10.2015), 
 • Zwycięzca XX edycji Konkursu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na najlepszą pracę magisterską przygotowaną i obronioną w roku akademickim 2011/2012, za pracę „Współzależności pomiędzy rynkiem zbóż i rzepaku w Polsce a produkcją biopaliw płynnych w latach 1996 – 2010” (02.2014), 
 • Wyróżnienie – miejsce na liście rankingowej 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 w UEP (04.2017), 
 • Zdobywca wyróżnienia za najlepszą prezentację referatu (pt. „Produkcja i stosowanie biopaliw ciekłych w Polsce wobec idei rozwoju zrównoważonego”) w sekcjach problemowych podczas XXI Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu pt. "Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz obszarów wiejskich" (09.2014). 

Zainteresowania badawcze 

 • uwarunkowania (ekonomiczne, instytucjonalne, środowiskowe) rozwoju sektora biopaliw ciekłych, 
 • ekonomia rolna, 
 • odnawialne źródła energii, 
 • makroekonomia, polityka gospodarcza, 
 • rozwój zrównoważony, 
 • funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych, 
 • ekonomia energetyczna. 

Wybrane publikacje


Projekty badawcze

 • 2014-2017: "Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw płynnych w Polsce i Niemczech po 2004 roku. Próba porównania" (projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, kierownik). 
 • od 2019: "Majątek a dochody w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w paradygmacie rozwoju zrównoważonego" (projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, wykonawca). 
 • od 2019: "Determinanty bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju drobnotowarowych gospodarstw rolnych w Polsce na tle regionów Unii Europejskiej” (projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, wykonawca). 
 • "Funkcjonowanie polskiego sektora rolno-żywnościowego w warunkach integracji gospodarczej" (badania statutowe, członek zespołu). 
 • "Determinanty rozwoju sektora biopaliw ciekłych w krajach o zaawansowanej produkcji w Unii Europejskiej i świecie. Wnioski dla Polski" (badania młodych naukowców UEP, Kierownik badań). 
 • „Innowacyjne białko. Ekonomiczne aspekty stosowania pasz białkowych krajowego pochodzenia, w tym śruty rzepakowej, w produkcji mleka, bydła opasowego i trzody chlewnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (wykonawca zadań). Pokój 1517 Collegium Altum 
tel. 061 854-30-18 

mail: michal.borychowski@ue.poznan.pl 

ORCID: 0000-0001-6256-2680