Profesor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk chemicznych, doktor nauk przyrodniczych, doktor nauk towaroznawczych, inżynier.

Funkcje na UEP
 • kierownik Katedry Technologii i Analizy Instrumentalnej
 • członek Senackiej Komisji do Przeprowadzania Oceny Członków Komisji Oceniających, 
 • członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
 • przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, 
 • przewodniczący Wydziałowej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, 
 • członek Wydziałowej Komisji Programowej, 
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Finansów i Badań Naukowych, 
 • opiekun SKN Chemiczno-Towaroznawczego, 
 • przewodniczący Komitetu Jakości Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych; 
Funkcje poza UEP: 
 • redaktor naczelny kwartalnika „Towaroznawcze Problemy Jakości”, 
 • członek oddziału poznańskiego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk; 
Problematyka naukowo-badawcza: 
 • układy koloidalne, 
 • synteza, 
 • fizykochemia i technologia surfaktantów, 
 • ciecze magnetyczne, 
 • przeciwutleniacze, 
 • modelowanie molekularne, 
 • ochrona środowiska, 
 • towaroznawstwo kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej