Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów wyższych to data szczególna i ważna dla każdego absolwenta uczelni. Taki piękny Jubileusz – pod patronatem władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Stowarzyszenia Absolwentów UEP – obchodzili absolwenci dwóch ówczesnych Wydziałów: Ogólno-Ekonomicznego i Handlowo-Towaroznawczego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu z 1967 roku.


Odnowione dyplomy otrzymało 96 absolwentów, którzy przez wszystkie lata od ukończenia naszej Uczelni utrzymywali bliski kontakt z UEP. Inicjatorem zorganizowania uroczystości Jubileuszu był mgr Marek Makieła wraz z prof. Wiktorem Gabrusewiczem wspierani przez Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UEP dr. hab. Jacka Trębeckiego, prof. nadzw. UEP.

Uroczystość odbyła się w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 10 czerwca 2017 r.