Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Komunikaty :

Marzec 2023 r. : Na Walnym Zebraniu Delegatów PKZP przyjęty został nowy Statut KZP (PKZP zmieniła nazwę na Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa).
Podjęto także decyzję o zwiększeniu maksymalnej pożyczki do 40 tys. PLN oraz wydłużeniu okresu spłaty do maksymalnie 60 miesięcy.
 
Styczeń 2023 r. : Ze względu na brak zgód na udostępnienie informacji o członkostwie w PKZP szerokiej społeczności należącej do Kasy, Zarząd PZKP odstąpił od utworzenia listy Członków Kasy i jej publikacji w intranecie.
Czerwiec 2022 r. : Walne Zebranie Delegatów PKZP podjęło decyzję o wydłużeniu maksymalnego okresu spłaty pożyczki do 48 miesięcy (4 lata).

Styczeń 2021 r. : Zarząd PKZP uprzejmie informuje, że od stycznia 2021 roku wszelkie rozliczenia związane z PKZP, dotychczas realizowane gotówką u p. Katarzyny Płotkowiak (Kasa PKZP), dokonywane będą wyłącznie w siedzibie Banku Santander. Oznacza to, że osoby chcące dokonać jakiejkolwiek transakcji gotówkowej, powinny udać się do najbliższego oddziału Banku Santander i wpłacić pieniądze bezpośrednio na konto bankowe PKZP (65 1090 1359 0000 0000 3503 8605).

Podobnie wypłaty pożyczek gotówkowych – będą realizowane wyłącznie w siedzibie banku. Pozostałe pożyczki bez zmian – przelewem, na wskazane przez Pożyczkobiorcę konto bankowe.
    
Wrzesień 2018 r. : Zarząd PKZP na posiedzeniu w dniu 14.09.2018 r., uwzględniając postulaty Członków Kasy wyrażone podczas Rocznego Walnego Zebrania Delegatów, podjął uchwałę zmieniającą niektóre zasady udzielania pożyczek i postanowił, od października br.:
1)   zwiększyć maksymalną kwotę pożyczki długoterminowej do 30 tys. zł;
2)  wydłużyć okres spłaty pożyczek długoterminowych maksymalnie do 36 miesięcy (3 lata);
Pozostałe zasady udzielania pożyczek pozostawiono bez zmian.

 

 

 • Informacje ogólne

  Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, do 30 marca 2023 roku funkcjonująca jako Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, założona została w 1951 r. jako agenda Związku Nauczycielstwa Polskiego. W tym czasie do Kasy należeć mógł tylko członek ZNP.

  Od roku 2023, w związku ze zmianą ustawy, Kasa zmieniła nazwę, a jej członkiem może zostać każda osoba wykonująca pracę zarobkową na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

  KZP działa na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. poz. 1666) oraz umowy w sprawie udzielenia pomocy organizacyjno-prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej PKZP zawartej pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową w 2011 r. Ogólne warunki członkostwa i zasady funkcjonowania Kasy reguluje Statut KZP (zob. Formularze i wnioski do pobrania).

  Obsługę kasową prowadzi Pani mgr Katarzyna Płotkowiak, a funkcję księgowej pełni Pani mgr Joanna Kubik.
  Najważniejsze zasady funkcjonowania KZP:
  Wstąpić do Kasy może każda osoba wykonująca pracę zarobkową na rzecz Uczelni składając Deklarację członkowską zawierającą deklarowane miesięczne składki (potrącane przy naliczaniu wynagrodzenia).
  Nieoprocentowaną pożyczkę można uzyskać już po 3 miesiącach od wstąpienia, (maksymalnie 5-krotność wkładów), po złożeniu u kasjerki lub księgowej odpowiedniego wniosku potwierdzonego przez 2 poręczycieli. Poręczycielami mogą być wyłącznie członkowie KZP.
  Członkom KZP przypominamy najważniejsze zasady obowiązujące obecnie przy udzielaniu pożyczek oraz wycofywaniu 50% wkładów:
  1. Wnioski należy składać do 8. każdego miesiąca (wydruk z zakładki „Formularze i wnioski do pobrania”)
  2. Maksymalna pożyczka dla pracownika – członka kasy to obecnie kwota 40 000 PLN, a maksymalny okres spłaty to 60 miesięcy.
  Kwota pożyczki ograniczona jest poza tym do :
  – pięciokrotności zgromadzonego wkładu,
  – możliwości potrącania rat pożyczki z bieżącego wynagrodzenia przez listę płac, po uwzględnieniu wypłaty minimalnej (obecnie 3 221,98 PLN). Wysokość wypłaty minimalnej ogłaszana jest odrębnym komunikatem, po każdej zmianie.
  3. Emeryt – były pracownik UE i członek KZP może otrzymać pożyczkę maksymalnie do wysokości zgromadzonego wkładu.
  4. Chwilówek nie mogą otrzymać osoby posiadające zadłużenie długoterminowe.
  5. 50% wkładów można wycofać, jeśli stan wkładów osiągnął co najmniej 100% wynagrodzenia zasadniczego i wycofujący nie ma zadłużenia w Kasie.
  6. Członkowie KZP, którzy wpłacają całe raty lub ich część na rachunek bankowy Kasy, winni to uczynić do 15. danego miesiąca.
  Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy KZP w Santander Bank nr:   65 1090 1359 0000 0000 3503 8605

  Więcej informacji nt. pożyczek i spłat u księgowej Kasy – Joanny Kubik (tel. 91-57) lub ogólne informacje u sekretarza Zarządu – Miry Wojciechowskiej (tel. 95-70)

   

 • Godziny otwarcia kasy

  Wszystkie operacje związane z członkostwem lub spłatą pożyczek udzielonych z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej realizowane są wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego.

  Operacje gotówkowe (wpłaty składek, wypłaty pożyczek udzielonych gotówkowo i in.) należy realizować bezpośrednio w najbliższym oddziale Banku Santander, na konto KZP.

  Wszelkie wnioski składane do Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej można przekazywać za pośrednictwem Kancelarii Uczelni lub pocztą na adres Uczelni z dopiskiem: Katarzyna Płotkowiak lub Joanna Kubik.

 • Kontakt

  Adres korespondencyjny:

  Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
  przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  al. Niepodległości 10
  61-875 Poznań
  REGON: 524941346
  Składanie wniosków:

  mgr Joanna Kubik, bud. B, p. 107 (tel. 91-57),
  mgr Katarzyna Płotkowiak, bud. B, p. 6 (tel. 95-32).

  Informacje na temat zasad udzielania pożyczek:
  Sekretarz Zarządu – mgr Mira Wojciechowska, bud. A, p. 119 (tel. 95-70)

  Pytania można również kierować mailem na adres : sekretariat.pkzp@ue.poznan.pl
 • Zarząd KZP

  Skład Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

  (kadencja 2021-2024) :
  prof. dr hab. Marta Kluzek – przewodnicząca
  prof. dr hab. Barbara Borusiak – z-ca przewodniczącej

  mgr Mira Wojciechowska – sekretarz

  mgr Agnieszka Stachecka – skarbnik
  dr inż. Anna Cieszyńska (w zastępstwie Katarzyny Michockiej) – członek
  mgr Renata Grzeszczak – członek
  Beata Kubacka – członek

  Skład Komisji Rewizyjnej:
  dr Piotr Stolarski – przewodniczący
  prof. dr hab. Marzena Remlein – sekretarz
  dr Helena Poetschke – członek

  Obsługę kasową prowadzi Pani mgr Katarzyna Płotkowiak, a funkcję księgowej pełni Pani mgr Joanna Kubik.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.