The Third International Conference for PhD Students and Young Researchers in Economics, Management and Finance odbyła się na naszej Uczelni 26 czerwca 2017 r. Na konferencji zaprezentowano dwadzieścia jeden referatów, z czego siedemnaście zagranicznych i cztery z Polski. Wygłoszone referaty wywołały intensywne dyskusje.


Publiczność mogła zapoznać się z nowymi nurtami badawczymi, a prezentujący zyskali wiele uwag pozwalających poprawić jakość prowadzonych prac badawczych. Pozytywnie zrecenzowane teksty ukażą się w monografii pokonferencyjnej.