Aktualności

Najlepsze w życiorysie zaczyna się na UEP

Rekrutacja na studia niestacjonarne.

Studia w trybie zaocznym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą się kształcić, nie rezygnując z rozwoju zawodowego. Zajęcia w weekendy pozwalają pogodzić pracę i życie rodzinne z potrzebą pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

Dzięki współpracy z wiodącymi firmami z naszego regionu, zrzeszonymi w Klubie Partnera UEP, stale dostosowujemy ofertę edukacyjną do wymogów rynku pracy. W naszej ofercie znajduje się 10 kierunków studiów oraz ponad 40 specjalności, mieszczących się w pięciu dyscyplinach naukowych: ekonomii, informatyce, gospodarce międzynarodowej, naukach o zarządzaniu i towaroznawstwie.

Wysoki poziom kształcenia, który od lat utrzymuje Uczelnia, pozwala na skuteczne podejmowanie przez studentów wyzwań stawianych przez rynek pracy. Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu należą do najlepiej zarabiających pracowników z dyplomem uczelni wyższej. W raporcie opracowanym przez Sedlak&Sedlak zarobki naszych absolwentów wśród uczelni ekonomicznych znajdują się na II miejscu (na VIII miejscu w ogólnym zestawieniu) – minionym roku połowa z absolwentów UEP zarabiała w przedziale od 3700 do 8000 zł brutto.

 

Kalendarz rekrutacji

  • do 11 sierpnia 2017 r. –  zgłoszenia elektroniczne i uiszczanie opłaty rekrutacyjnej (data wpływu na wyznaczony rachunek bankowy UEP)
  • 16 sierpnia 2017 r. (późnym popołudniem) – ogłoszenie list rankingowych
  • do 25 sierpnia 2017 r. – termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na studia
  • 31 sierpnia 2017 r.  (późnym popołudniem) – wyniki postępowania rekrutacyjnego