Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr. hab. Andrzeja Czyżewskiego, prof. zw. UEP, w skład Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na kadencję 2017-2021.