Dr Krzysztof Łyskawa z Katedry Ubezpieczeń został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 9 lutego 2017 jako przedstawiciela nauki w skład Zespołu do spraw ubezpieczeń w rolnictwie. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.