W dniach 13-15 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się międzynarodowa konferencja 44th EUROPEAN INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY CONFERENCE - "International Business in a Transforming World – the Changing Role of States and Firms" pod "Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018".


Organizatorami konferencji są European International Business Academy i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.  


Zgodnie z tegorocznym tematem przewodnim "International Business in a Transforming World – the Changing Role of States and Firms" zamierzamy dyskutować nad rolą państwa i rynku w kontekście umacniania się na arenie międzynarodowej pozycji przedsiębiorstw z gospodarek potransformacyjnych, wzrostu intensywności transakcji międzynarodowych z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologicznych (e-commerce), kontynuacji zmian w globalnych łańcuchach wartości, rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie inwestycji oraz handlu. Jednocześnie zostanie podjęty temat osłabienia wzrostu gospodarczego w gospodarkach wschodzących, obserwowanych tendencji populistycznych, protekcjonistycznych oraz wyzwań związanych z Brexitem. 


W tegorocznej konferencji w Poznaniu przewiduje się udział około 600 gości z 50 krajów. Sesjom plenarnym z udziałem czołowych badaczy z zakresu biznesu międzynarodowego i ekonomii międzynarodowej oraz przedstawicieli świata biznesu, będą towarzyszyć m. in. sesje panelowe, seminaria dla doktorantów, warsztaty poświęcone pisaniu artykułów w tak prestiżowych czasopismach naukowych, jak International Business Review, Journal of International Business Studies oraz Journal of International Business Policy, a także uroczysta gala wieńcząca spotkanie.

Serdecznie zapraszamy