Debaty Akademickie – to cykl publicznych dyskusji przygotowany wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Do tej pory odbyło się 10 takich debat, podczas których naukowcy oraz publiczność rozmawiali o najważniejszych tematach życia społeczno-politycznego. Odbyła się debata o stosunkach polsko-żydowskich, ale także o przyszłości sztucznej inteligencji. Zaproszeni goście dyskutowali o blaskach i cieniach samorządu terytorialnego w Polsce, a także o kłamstwie oraz prawdzie w mediach.

Jak wynika z zainteresowania, idea Debat Akademickich, dotycząca ważnych procesów i zjawisk, stanowi odpowiedź na oczekiwania znacznej części środowiska naukowego. Wiele wydarzeń w Polsce, Europie i na świecie budzi niepokój. Dyskurs publiczny zdominowała agresja, język nienawiści i obelg oraz powszechne głoszenie nieprawdy. Biorący udział w debatach starali się takiego języka unikać.
Dyskusje adresowane były do szeroko rozumianego środowiska akademickiego, ale także do wszystkich zainteresowanych danym tematem.
W nadchodzącym roku akademickim 2018/2019 organizatorzy chcą kontynuować cykl.

Materiał wideo przygotowało Uniwersyteckie Studio Filmowe.