Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał dr hab. Beacie Woźniak-Jęchorek, prof. nadzw. UEP  z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem nagrodę za najlepszą pracę naukowo-badawczą z obszaru rynku pracy opublikowaną w roku 2016. 

Komisja konkursowa wysoko oceniła publikację jej autorstwa pt. "Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne". 

Gratulujemy!