Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Mikołaj Maik i Dominika Szrejter - zostali laureatami stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.
Aplikacje zostały ocenione metodą punktową, zgodnie z którą punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie.

Serdecznie gratulujemy!