W dniach 12–13 października 2017 r. odbyło się seminarium naukowe pt.„The IMP Journal Seminar”, poświęcone dyskusji nad artykułami zgłoszonymi do czasopisma „IMP Journal” (wydawnictwo Emerald Group Publishing). W seminarium wzięło udział 25 przedstawicieli międzynarodowych i krajowych instytucji naukowych, w tym przedstawiciele czasopisma – prof. Håkan Håkansson i prof. Ivan Snehota. Celem wydarzenia było dzielenie się bieżącymi wynikami badań wśród potencjalnych autorów czasopisma oraz poprawa jakości zarówno procesu recenzowania, jak i finalnych artykułów. Po seminarium powstanie specjalne wydanie czasopisma „IMP Journal”.

Seminarium organizowały Katedra Marketingu Międzynarodowego oraz Katedra Strategii Marketingowych. Komitet Organizacyjny seminarium tworzyli: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof.
zw. UEP, dr Adam Dymitrowski, dr Aleksandra Hauke-Lopes, dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP, dr Milena Ratajczak-Mrozek oraz dr Marek Zieliński.