W dniach 30.11 i 1.12 odbyła się siódma konferencja z cyklu Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem:  Ład energetyczny – rzeczywistość i idee.  Organizatorami Konferencji są podmioty zrzeszone w sieci „EnSePol” oraz jednostki badawcze. Szeroka reprezentacja partnerów zapewnia holistyczny układ tematyki prezentowanych problemów. Podczas wydarzenia prezentowane były referaty o energetyce jądrowej i odnawialnej, roli samorządów, osiągnięciach miasta Poznań w ograniczaniu energochłonności miasta, wynikach badania zanieczyszczeń za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Zainteresowani mogli również zwiedzić biogazownię. 


Zapraszamy na kolejne konferencje z cyklu „Bezpieczeństwo energetyczne”, o których będziemy informować na stronie Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej.