2, 9 lutego 2018
Magister Dorota Wojewoda (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) przeprowadziła dla pracowników UEP szkolenie „Źródła informacji naukowej dla ekonomistów”. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.

20 lutego 2018
Publikacja autorstwa Dyrektora Biblioteki Głównej mgr inż. Romana Tomaszewskiego „Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926-2016” ukazała się w czasopiśmie „Biblioteka” nr 21(30) z 2017 roku.

21 lutego 2018
W Czytelni Czasopism odbył się wernisaż wystawy „XX-lecie Sekcji Turystyki Kwalifikowanej AZS UEP”, którą otworzyli: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, Dyrektor Biblioteki Głównej mgr inż. Roman Tomaszewski oraz Prezes Sekcji Turystyki Kwalifikowanej Jarosław Kamiński.
Na wystawie zaprezentowano zdjęcia ze szlaków turystycznych, w tym z Głównego Szlaku Beskidzkiego i Głównego Szlaku Sudeckiego z 2017 roku oraz materiały prasowe i ciekawe pamiątki sekcyjne (historyczne koszulki, buffy, plakaty, harmonogramy wypraw). Wystawę można oglądać do dnia 26 maja 2018 roku.


fot. A. Dolińska  

fot. A. Wierzbicki 

fot. A. Wierzbicki