W grudniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To forma dostrzeżenia wkładu osób, które poprzez swoje działania na rzecz innych czynią świat lepszym. Żyjemy w złożonym świecie, bardzo rozwarstwionym, zmiennym i wymagającym. Ukazanie w nim swojego ludzkiego oblicza, jest potrzebne większej ilości osób niż zakładamy. Suma tego, co w tym zakresie zrobimy ma dużą siłę sprawczą. Nasza cywilizacja wyrosła z wartości humanistycznych - gest pomocy, jest wyrazem identyfikacji z tymi wartościami, ekspresją tożsamości dojrzałego etycznie człowieka. Okazuje się, że na naszej Uczelni są osoby, dla których wyciągnięcie dłoni do osób w potrzebie, jest tak naturalne jak podanie dłoni na powitanie. Od początku listopada funkcjonuje w Poznaniu program na rzecz osób bezdomnych „Mobilny autobus”, którego pomysłodawcą i organizatorem jest jeden z pracowników naukowych UEP. Akcja nastawiona jest na pomoc osobom bezdomnym i skrajnie ubogim, w formie zapewnienia ciepłego posiłku i napoju, pomocy przedmedycznej, pomocy w uzyskaniu schronienia w placówkach dla osób bezdomnych, pomocy w dotarciu do placówek. Program jest realizowany przy współudziale Stowarzyszenia „Pogotowie Społeczne”, który aktualnie zbiera fundusze na zakup pralki dla podopiecznych ośrodka.


Postawa naszego kolegi i obserwacja trendów społecznych pokazujących coraz większe zapotrzebowanie na działalność charytatywną zainspirowały nas do zorganizowania 12 grudnia 2017 r. Dnia Wolontariatu na UEP. Wydarzenie jest inicjatywą Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Założeniem Dnia Wolontariatu na UEP jest przybliżenie idei wolontariatu pracowniczego oraz działań wolontariackich realizowanych zarówno przez organizacje biznesowe, organizacje pozarządowe, jak również pracowników i studentów UEP. Członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu biorą udział w licznych akcjach charytatywnych i społecznych w charakterze wolontariuszy, organizują i współorganizują akcje na terenie Uczelni i poza nią. Celem wydarzenia jest zebranie i przedstawienie wszystkich inicjatyw w jednym miejscu. Zapraszamy serdecznie Wszystkich Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu, a przy okazji wsparcia w tym dniu zbiórki koleżeńskiej do puszki na dofinansowanie zakupu pralki dla podopiecznych ośrodka Stowarzyszenia „Pogotowie Społeczne”.

Z akcją „Mobilny autobus” możecie Państwo zapoznać się na stronie TVN 24.