17 listopada 2017 r. odbędzie się II Kongres Polskiej Ligi Ukraińskich Studentów. Celem Kongresu jest wzmocnienie relacji i współpracy z liczną społecznością ukraińskich studentów w Polsce, wspieranie młodych ludzi w ich rozwoju, w tym pomoc prawna i poradnictwo zawodowe oraz doradztwo związane z założeniem i rozwojem własnego przedsiębiorstwa.


Wydarzenie organizuje Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce. 


Uczelnia Łazarskiego Warszawa

Godzina 16:30