16 lutego 2016
W sali konferencyjnej Biblioteki Głównej odbyło się spotkanie z przedstawicielką firmy EBSCO Urszulą Nowicką, podczas którego bibliotekarze zapoznali się z zasadami wyszukiwania informacji w bazach: EconLit with Full Text oraz eBook Academic Subscription Collection.

18 lutego 2016
Na terenie Czytelni Czasopism zaprezentowano wystawę „Działo się 100 lat temu”, przybliżającą zawartość prasy i czasopism publikowanych w latach 1915-1916. Ekspozycja potrwa do 30 kwietnia 2016 roku.


fot. A. Dolińska


fot. A. Dolińska


fot. A. Dolińska

22 lutego 2016
Magister Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów) oraz mgr Ewa Szczepaniak (z Oddziału Gromadzenia Zbiorów) uczestniczyły w uroczystym otwarciu XXI Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej (organizowanego pod honorowym patronatem Przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Miasta Poznania prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka), które odbyło się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

24 lutego 2016
Pracownicy biblioteki uczestniczyli w wykładach, które odbyły się w ramach VIII Dni UEP w budynku Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych UEP.

25 lutego 2016
W sali konferencyjnej Biblioteki odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej. Jej członkowie zaopiniowali pozytywnie: „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej w roku 2015” oraz zmiany w „Regulaminie organizacyjnym Biblioteki Głównej”.

26 lutego 2016
Ze zbiorami i usługami Biblioteki Głównej zapoznali się uczniowie klas akademickich Wydziału Ekonomii UEP: z IX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu oraz z Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu.