Aktualności

Absolutorium I edycji Studiów Master of Public Administration (MPA)


W dniu 18 listopada br. odbyło się absolutorium I edycji Studiów Master of Public Administration (MPA). Studia te stanowią ofertę edukacyjną skierowaną do kadry menedżerskiej sektora publicznego, a ich pierwsza edycja zostały uruchomiona w marcu 2016 r. z inicjatywy Wydziału Ekonomii UEP. Celem studiów jest poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji osób zarządzających jednostkami sektora publicznego, a zdobyty tytuł MPA stanowić ma rozpoznawalny atrybut na wzór tytułu MBA uzyskiwanego przez zarządzających w sektorze prywatnym.

Uroczystość odbyła się w Sali Historii UEP, a w jej trakcie wręczono absolwentom pamiątkowe dyplomy. W uroczystości udział wzięli dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, Dziekan Wydziału Ekonomii oraz przedstawiciele Rady Programowej studiów.

Planowane jest utworzenie Klubu Absolwenta MPA, w celu stworzenia platformy do dalszej współpracy pomiędzy absolwentami i UEP.

Galeria