Zapraszamy do udziału w drugiej edycji międzynarodowej konferencji ICOFEP – International Conference on Finance and Economic Policy, organizowanej przez Wydział Ekonomii UEP. Edycja ta nosi tytuł Limits to Economic Growth i odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w UEP.


Tematem przewodnim tej edycji ICOFEP są szeroko rozumiane – ekonomiczne, socjologiczne, polityczne czy kulturowe – ograniczenia wzrostu gospodarczego. Zaproszenie do udziału w konferencji w charakterze key note speakers przyjęli znakomici specjaliści w problematyce wzrostu: prof. Oliver Damette (Lorraine University) oraz prof. Bogusław Fiedor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).


Zapisy na konferencję oraz kalendarium są już dostępne za pośrednictwem strony internetowej konferencji www.icofep.ue.poznan.pl, która będzie systematycznie aktualizowana o informacje merytoryczne i organizacyjne. Dostępny jest także adres mailowy konferencji – icofep@ue.poznan.pl