Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP, z Katedry Pracy i Polityki Społecznej został powołany w skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 4-letnią kadencję (od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.).


Rada Główna współdziała z ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa.