Wydział Ekonomii

Dziekanat


Zakres prac dziekanatu:
  • administracyjna obsługa spraw studenckich, obsługa spraw studentów poszczególnych lat studiów, wystawianie zaświadczeń studenckich, opracowanie kart Indywidualnych Ścieżek Studiów, prowadzenie dokumentacji studiów, przygotowanie dokumentacji i rozliczanie obowiązkowych praktyk studenckich, przygotowanie dokumentacji oraz organizacja obron dyplomowych, magisterskich i podyplomowych 
  • administracyjna obsługa procesu dydaktycznego: przygotowanie planów obsady zajęć, współpraca z Komisją Programową w zakresie konstrukcji programów studiów i wprowadzanych do nich zmian, współpracy przy opracowaniu i uaktualnianiu katalogu studiów 
  • administracyjna obsługa spraw Wydziału: przygotowanie, opracowanie i dokumentowanie posiedzeń Rady Wydziału, prowadzenie dokumentacji w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora, prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych przewodów doktorskich i habilitacyjnych, a także dokumentacji związanej z zatrudnieniem na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta, starszego wykładowcy, wykładowcy i asystenta stażysty, przygotowanie Ankiety Instytucji oraz opracowanie wniosków o finansowanie działalności statutowej, obsługa techniczno-administracyjna komisji działających przy Wydziale, prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, gospodarka drukami ścisłego zarachowanie.
Zespół Ogólnowydziałowy - sprawy dotyczące pracowników Wydziału
Specjalista naukowo-techniczny, kierownik Działu pn. Dziekanat Wydziału Ekonomii
Joanna Juśkiewicz, magister ekonomii;

fax 061-856-92-33,

 j.juskiewicz@ue.poznan.pl, bud. A, I piętro, p. 113


Zastępca kierownika dziekanatu

Karolina Kubiak, magister ekonomii;

tel. 061-856-92-10

karolina.kubiak@ue.poznan.pl, bud. A, I piętro, p. 115


Zespół ds. studiów I stopnia
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
Ewa Śmidoda, tel. 061-856-92-00; studia niestacjonarne zaoczne
ewa.smidoda@ue.poznan.pl, bud. A, I piętro, p. 146

Iwona Grabarkiewicz, licencjat ekonomii tel. 061 856-92-08; 3 rok studia dzienne
i.grabarkiewicz@ue.poznan.pl bud. A, I piętro, pok. 146

Samodzielny referent administracyjny
Katarzyna Kaczmarek, tel. 061-856-92-35
katarzyna.kaczmarek@ue.poznan.pl, bud. A, I piętro, p. 146
 
Starszy referent administracyjny
Katarzyna Kulczyńska, 1 rok studia dzienne
tel. 061-856-92-35; 
bud. A, I piętro, p. 146
 
Referenci administracyjni
Monika Burzyńska; magister biologii, 2 rok studia dzienne    
tel. 061-856-92-07;          
bud. A, I piętro, p. 146


Zespół ds. studiów II stopnia

Specjaliści w zakresie prac związanych z administracją

Jadwiga Urszula Czajka, magister ekonomii;

tel. 061-856-92-34

urszula.czajka@ue.poznan.pl 

bud. A, I piętro, p. 115

 

Iwona Górczak; 

tel. 061-856-92-09

iwona.gorczak@ue.poznan.pl 

bud. A, I piętro, p. 115


Lucyna Marcinkowska, magister ekonomii; 

tel. 061-856-93-75

lucyna.marcinkowska@ue.poznan.pl 

bud. A, I piętro, p. 115


Wioletta Kruszona, 

tel. 061-856-92-09

wioletta.kruszona@ue.poznan.pl  

bud. A, I piętro, p. 115


Starszy referent administracyjny

Justyna Bławat, licencjat ekonomii; 

tel. 061-856-92-09

justyna.blawat@ue.poznan.pl 

bud. A, I piętro, p. 115


Zespół ds. studiów III stopnia

Referent administracyjny
Sandra Zamiara, licencjat bezpieczeństwa narodowego
tel. 061-856-92-36

bud. A, I piętro, p. 113

Studia podyplomowe

Karolina Kubiak, budynek A I piętro, 

p.113  tel. 061-856-92-10


Monika Burzyńska, budynek A I piętro, 

p.146  tel. 061-856-92-07


Justyna Bławat, budynek A I piętro, 

p.115  tel. 061-856-92-09

Uwaga!!!
W dniu 03.04.2015 r. (Wielki Piątek) Dziekanat studiów I i II stopnia czynny w godz. 10.00 - 12.00 


sekcja obsługi studiów I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

tel. (0-61) 856-92-00 856-92-07,856-92-08, 856-92-35

fax (0-61) 856-92-33  


sekcja obsługi studiów II stopnia

stacjonarne  (0-61) 856-92-09,

niestacjonarne 856-92-34, 856-93-75


sekcja obsługi studiów doktoranckich

tel. (0-61) 856-92-36


sekcja obsługi studiów podyplomowych

tel. (0-61) 856-92-10

  


Dziekanat czynny:

w poniedziałki od 14.00 - 17.30 (Uwaga w dniu 30.03.2015r. Poniedziałek Dziekanat czynny od 11.00-14.00)

od wtorku - do piątku od  godz. 11.00 - 14.00

w soboty zjazdowe od godz. 8.00 - 14.00


al. Niepodległości 10, 
61-875 Poznań