Wydział Ekonomii

Dziekanat


Zakres prac dziekanatu:
  • administracyjna obsługa spraw studenckich, obsługa spraw studentów poszczególnych lat studiów, wystawianie zaświadczeń studenckich, opracowanie kart Indywidualnych Ścieżek Studiów, prowadzenie dokumentacji studiów, przygotowanie dokumentacji i rozliczanie obowiązkowych praktyk studenckich, przygotowanie dokumentacji oraz organizacja obron dyplomowych, magisterskich i podyplomowych 
  • administracyjna obsługa procesu dydaktycznego: przygotowanie planów obsady zajęć, współpraca z Komisją Programową w zakresie konstrukcji programów studiów i wprowadzanych do nich zmian, współpracy przy opracowaniu i uaktualnianiu katalogu studiów 
  • administracyjna obsługa spraw Wydziału: przygotowanie, opracowanie i dokumentowanie posiedzeń Rady Wydziału, prowadzenie dokumentacji w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora, prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych przewodów doktorskich i habilitacyjnych, a także dokumentacji związanej z zatrudnieniem na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta, starszego wykładowcy, wykładowcy i asystenta stażysty, przygotowanie Ankiety Instytucji oraz opracowanie wniosków o finansowanie działalności statutowej, obsługa techniczno-administracyjna komisji działających przy Wydziale, prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, gospodarka drukami ścisłego zarachowanie.
Zespół ds. studiów I stopnia:

Ewa Śmidoda
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
studia niestacjonarne zaoczne
ewa.smidoda@ue.poznan.pl
Budynek A, I piętro, p. 146

lic. Iwona Grabarkiewicz
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
tel. 61 856-92-08; 1 rok studia dzienne
i.grabarkiewicz@ue.poznan.pl
Budynek A, I piętro, pok. 146

Katarzyna Kaczmarek
Samodzielny referent administracyjny
tel. 61-856-92-35
katarzyna.kaczmarek@ue.poznan.pl
Budynek A, I piętro, p. 146
 
Katarzyna Kulczyńska
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
tel. 61-856-92-35; 2 rok studia dzienne
Budynek A, I piętro, p. 146
 
mgr Monika Burzyńska 
Referent
tel. 61-856-92-07; 3 rok studia dzienne    
Budynek A, I piętro, p. 146


Zespół ds. studiów II stopnia:


Specjaliści w zakresie prac związanych z administracją

Jadwiga Urszula Czajka, magister ekonomii;

tel. 061-856-92-34

urszula.czajka@ue.poznan.pl 

bud. A, I piętro, p. 115

 

Iwona Górczak; 

tel. 061-856-92-09

iwona.gorczak@ue.poznan.pl 

bud. A, I piętro, p. 115


Lucyna Marcinkowska, magister ekonomii; 

tel. 061-856-93-75

lucyna.marcinkowska@ue.poznan.pl 

bud. A, I piętro, p. 115


Wioletta Kruszona, 

tel. 061-856-92-09

wioletta.kruszona@ue.poznan.pl  

bud. A, I piętro, p. 115


Justyna Bławat, licencjat ekonomii; 

tel. 061-856-92-09

justyna.blawat@ue.poznan.pl 

bud. A, I piętro, p. 115


Zespół ds. studiów III stopnia


mgr Magdalena Stachowiak

tel. 61-856-92-10

Budynek A, I piętro, p. 113

bud. A, I piętro, p. 113

Zespół Ogólnowydziałowy - sprawy dotyczące pracowników Wydziału

mgr Joanna Juśkiewicz
Kierownik Dziekanatu Wydziału Ekonomii
tel. 61-856-92-50

fax. 61-856-92-33

 j.juskiewicz@ue.poznan.pl

Budynek A, I piętro, p. 113


mgr Karolina Kubiak

Z-ca Kierownika Dziekanatu

tel. 61-856-92-10

karolina.kubiak@ue.poznan.pl

Budynek A, I piętro, p. 113
Dziekanat czynny:

w poniedziałki od 14.00 - 17.30

od wtorku - do piątku od  godz. 11.00 - 14.00

w soboty zjazdowe od godz. 8.00 - 14.00

UWAGA!!!

od dnia 25 stycznia do 19 lutego 2016 r DZIEKANAT będzie  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 14.00

sekcja obsługi studiów I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

tel. (0-61) 856-92-00, 856-92-08, 856-92-35

fax (0-61) 856-92-33  


sekcja obsługi studiów II stopnia

stacjonarne  (0-61) 856-92-09,

niestacjonarne 856-92-34, 856-93-75


sekcja obsługi studiów doktoranckich

tel. (0-61) 856-92-36


sekcja obsługi studiów podyplomowych

tel. (0-61) 856-92-10

  al. Niepodległości 10, 
61-875 Poznań