Wydział Ekonomii

Dziekanat


Zakres prac dziekanatu:
  • administracyjna obsługa spraw studenckich, obsługa spraw studentów poszczególnych lat studiów, wystawianie zaświadczeń studenckich, opracowanie kart Indywidualnych Ścieżek Studiów, prowadzenie dokumentacji studiów, przygotowanie dokumentacji i rozliczanie obowiązkowych praktyk studenckich, przygotowanie dokumentacji oraz organizacja obron dyplomowych, magisterskich i podyplomowych 
  • administracyjna obsługa procesu dydaktycznego: przygotowanie planów obsady zajęć, współpraca z Komisją Programową w zakresie konstrukcji programów studiów i wprowadzanych do nich zmian, współpracy przy opracowaniu i uaktualnianiu katalogu studiów 
  • administracyjna obsługa spraw Wydziału: przygotowanie, opracowanie i dokumentowanie posiedzeń Rady Wydziału, prowadzenie dokumentacji w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora, prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych przewodów doktorskich i habilitacyjnych, a także dokumentacji związanej z zatrudnieniem na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta, starszego wykładowcy, wykładowcy i asystenta stażysty, przygotowanie Ankiety Instytucji oraz opracowanie wniosków o finansowanie działalności statutowej, obsługa techniczno-administracyjna komisji działających przy Wydziale, prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, gospodarka drukami ścisłego zarachowanie.
Zespół ds. studiów I stopnia:

mgr Jadwiga Urszula Czajka, 
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
studia niestacjonarne zaoczne
tel. 61 856-92-00
urszula.czajka@ue.poznan.pl
Budynek A, I piętro, p. 146

lic. Iwona Grabarkiewicz
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
studia dzienne
tel. 61 856-92-08;
i.grabarkiewicz@ue.poznan.pl
Budynek A, I piętro, pok. 146

Katarzyna Kulczyńska
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
studia dzienne
tel. 61-856-92-35; 2 rok studia dzienne
Budynek A, I piętro, p. 146
 
mgr Monika Burzyńska 
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
studia dzienne
tel. 61-856-92-07;
Budynek A, I piętro, p. 146

Zespół ds. studiów II stopnia:
Specjaliści w zakresie prac związanych z administracją

Iwona Górczak; Specjaliści w zakresie prac związanych z administracją studia dzienne
tel. 061-856-92-09iwona.gorczak@ue.poznan.pl bud. A, I piętro, p. 115
mgr Lucyna Marcinkowska, Specjaliści w zakresie prac związanych z administracją studia niestacjonarne zaoczne
tel. 061-856-93-75lucyna.marcinkowska@ue.poznan.pl bud. A, I piętro, p. 115
Wioletta Kruszona, Specjaliści w zakresie prac związanych z administracją studia dzienne
tel. 061-856-92-09wioletta.kruszona@ue.poznan.pl  bud. A, I piętro, p. 115
lic. Justyna Bławat, tel. 061-856-92-09justyna.blawat@ue.poznan.pl bud. A, I piętro, p. 115


Zespół ds. studiów III stopnia mgr Magdalena Stachowiak-Serektel. 61-856-92-36Budynek A, I piętro, p. 113

bud. A, I piętro, p. 113

Zespół Ogólnowydziałowy - sprawy dotyczące pracowników Wydziału
mgr Joanna Juśkiewicz
Kierownik Dziekanatu Wydziału Ekonomii
tel. 61-856-92-50
fax. 61-856-92-33 j.juskiewicz@ue.poznan.pl, Budynek A, I piętro, p. 113
mgr Karolina Kubiak Z-ca Kierownika Dziekanatu
tel. 61-856-92-10karolina.kubiak@ue.poznan.plBudynek A, I piętro, p. 113


Dziekanat - studia I i II stopnia - czynny:


14.08.2017 r. dziekanat nieczynny


od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 14.00

w soboty zjazdowe w godz. 8.00 - 14.00

sekcja obsługi studiów I stopnia 

stacjonarne: tel. (61) 856-92-35, 92-08, 92-07

niestacjonarne: (61) 856-92-00,68/2015
fax (61) 856-92-33  
sekcja obsługi studiów II stopnia

stacjonarne: (61) 856-92-09,

niestacjonarne: (61) 856-93-75  

sekcja obsługi studiów doktoranckich czynna: 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.30
w soboty zjazdowe w godz. 8.00 - 14.00
tel. (61) 856-92-36

fax (61) 856-92-33