Wydział Ekonomii

Dziekanat


Zakres prac dziekanatu:
  • administracyjna obsługa spraw studenckich, obsługa spraw studentów poszczególnych lat studiów, wystawianie zaświadczeń studenckich, opracowanie kart Indywidualnych Ścieżek Studiów, prowadzenie dokumentacji studiów, przygotowanie dokumentacji i rozliczanie obowiązkowych praktyk studenckich, przygotowanie dokumentacji oraz organizacja obron dyplomowych, magisterskich i podyplomowych 
  • administracyjna obsługa procesu dydaktycznego: przygotowanie planów obsady zajęć, współpraca z Komisją Programową w zakresie konstrukcji programów studiów i wprowadzanych do nich zmian, współpracy przy opracowaniu i uaktualnianiu katalogu studiów 
  • administracyjna obsługa spraw Wydziału: przygotowanie, opracowanie i dokumentowanie posiedzeń Rady Wydziału, prowadzenie dokumentacji w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora, prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych przewodów doktorskich i habilitacyjnych, a także dokumentacji związanej z zatrudnieniem na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta, asystenta, starszego wykładowcy, wykładowcy i asystenta stażysty, przygotowanie Ankiety Instytucji oraz opracowanie wniosków o finansowanie działalności statutowej, obsługa techniczno-administracyjna komisji działających przy Wydziale, prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej, gospodarka drukami ścisłego zarachowanie.
Zespół ds. studiów I stopnia:

mgr Jadwiga Urszula Czajka, 
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
studia niestacjonarne zaoczne
tel. 61 856-92-00
urszula.czajka@ue.poznan.pl
Budynek A, I piętro, p. 146

lic. Iwona Grabarkiewicz
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
studia dzienne
tel. 61 856-92-08;
i.grabarkiewicz@ue.poznan.pl
Budynek A, I piętro, pok. 146

Katarzyna Kulczyńska
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
studia dzienne
tel. 61-856-92-35; 2 rok studia dzienne
Budynek A, I piętro, p. 146
 
mgr Monika Burzyńska 
Specjalista w zakresie prac związanych z administracją
studia dzienne
tel. 61-856-92-07;
Budynek A, I piętro, p. 146


Zespół ds. studiów II stopnia:


Specjaliści w zakresie prac związanych z administracją

Iwona Górczak; 

Specjaliści w zakresie prac związanych z administracją 

studia dzienne

tel. 061-856-92-09

iwona.gorczak@ue.poznan.pl 

bud. A, I piętro, p. 115


mgr Lucyna Marcinkowska, 

Specjaliści w zakresie prac związanych z administracją 

studia niestacjonarne zaoczne

tel. 061-856-93-75

lucyna.marcinkowska@ue.poznan.pl 

bud. A, I piętro, p. 115


Wioletta Kruszona, 

Specjaliści w zakresie prac związanych z administracją 

studia dzienne

tel. 061-856-92-09

wioletta.kruszona@ue.poznan.pl  

bud. A, I piętro, p. 115


lic. Justyna Bławat, 

tel. 061-856-92-09

justyna.blawat@ue.poznan.pl 

bud. A, I piętro, p. 115


Zespół ds. studiów III stopnia


mgr Magdalena Stachowiak-Serek

tel. 61-856-92-36

Budynek A, I piętro, p. 113

bud. A, I piętro, p. 113

Zespół Ogólnowydziałowy - sprawy dotyczące pracowników Wydziału

mgr Joanna Juśkiewicz
Kierownik Dziekanatu Wydziału Ekonomii
tel. 61-856-92-50

fax. 61-856-92-33

 j.juskiewicz@ue.poznan.pl

Budynek A, I piętro, p. 113


mgr Karolina Kubiak

Z-ca Kierownika Dziekanatu

tel. 61-856-92-10

karolina.kubiak@ue.poznan.pl

Budynek A, I piętro, p. 113
Dziekanat - studia I i II stopnia - czynny:

w poniedziałki, w godz. 14.00 - 17.30 

od wtorku - do piątku w godz. 11.00 - 14.00

w soboty zjazdowe w godz. 8.00 - 14.00

W dniu 23 grudnia 2016 r. (piątek) dziekanat czynny w godz. 11.00-13.00

W dniach 27.12.2016 r. do 30.12.2016 r. dziekanat nieczynny


sekcja obsługi studiów I stopnia 

stacjonarne: tel. (61) 856-92-07, 56-92-08, 856-92-35

niestacjonarne: (61) 856-92-00,68/2015

fax (61) 856-92-33  


sekcja obsługi studiów II stopnia

stacjonarne: (61) 856-92-09,

niestacjonarne: (61) 856-93-75

fax (61) 856-92-33


sekcja obsługi studiów doktoranckich czynna

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.30

w soboty zjazdowe dla studiów doktoranckich w godz. 8.00 - 14.00

tel. (61) 856-92-36


al. Niepodległości 10, 
61-875 Poznań