Pracownicy

dr Radosław Kałużny

Funkcje w UEP:

Kierownik Podyplomowego Studium Audyt, controlling i zarządzanie instytucją finansową,

Funkcje poza UEP: 


Biegły rewident, członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR),


Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) Oddział w Poznaniu,


Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP)


Członek European Accounting Association (EAA),


Członek Gerson Lehrman Group (GLG) Accounting & Financial Analysis Council,


Członek Professional Risk Management International Association (PRMIA),


Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Naukowego PWN serii publikacji dla biegłych rewidentów i głównych księgowych,


Członek Grupy Eksperckiej ACCA Poland ds. opiniowania aktów prawnychProblematyka naukowa: 


Rachunkowość bankowa i finansowa (MSR/MSSF, US GAAP),


Rewizja finansowa sprawozdań finansowych (w tym instytucji finansowych),


Audyt wewnętrznych podmiotów gospodarczych (w tym instytucji finansowych),


Problematyka związana z adekwatnością kapitałową i płynnością finansową banków (Bazylea, CRD),


Działalność kredytowa banków


Metody oceny projektów inwestycyjnych i biznes planów,


Bankowość inwestycyjna


Transakcje fuzji i przejęć (M&A),


Metody wyceny przedsiębiorstw,


Fundusze private equity / venture capital,


Instytucje rynku kapitałowego.Najważniejsze publikacje:

Zarządzanie instytucjami kredytowymi, red. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski - Warszawa : C.H.BECK, 2012, rozdziały:
    • 4.1.2 Podstawy prawne i struktura sprawozdawczości finansowej,
    • 4.1.3 Ocena i analiza sytuacji majątkowo-finansowej,
    • 7.2.3 Kontrola i audyt wewnętrzny,

Badanie wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Kałużny Radosław, Piechocka-Kałużna Agnieszka, Towpik Marta. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2011,


Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych / Kałużny Radosław, Piechocka-Kałużna Agnieszka, Kryśkiewicz-Burnos Agnieszka. - Warszawa : Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 2011,

 

Pomiar ryzyka kredytowego banku : aspekty finansowe i rachunkowe / Kałużny Radosław. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009,

 

Audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny w banku / Kałużny Radosław, Janc Agnieszka. - Poznań : Wydaw. AEP, 2008.

 


Prowadzone zajęcia:

Controlling,


Gospodarka finansowa banku


Ocena sytuacji finansowej kredytobiorcy,


Rachunkowość bankowa,


Standardy sprawozdawczości finansowejDoktor nauk ekonomicznych
Starszy wykładowca
radoslaw.kaluzny@ue.poznan.pl