Budynek B, pok. 122

tel. 61 856 95 38

e-mail: kazimierz.pajak@ue.poznan.plObszary badawcze:

Administracja publiczna i samorządowa,

Rozwój gospodarczy regionów,

Polityka bezpieczeństwa państwa i regionu, Bezpieczeństwo inwestycyjne,

Polityka gospodarcza regionów

State and self-government administration, Regional economic development,

State and regional security policy,

Investment security,

Regional economic policy