Krzysztof Szwarc, doktor nauk ekonomicznych; opiekun SKN Młodych Statystyków i Demografów, redaktor statystyczny Zeszytów Naukowych UEP


problematyka badawcza:

statystyka społeczna, ubóstwo