Tomasz Szubert, doktor nauk ekonomicznych, Kierownik studiów podyplomowych oraz pracownik (od 2008 r.), a wcześniej doktorant (od 2003 r.) Katedry Statystyki i Demografii UE w Poznaniu. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką społeczną (jakość, poziom i warunki życia ludności, zjawisko niepełnosprawności). Interesuje się też zastosowaniem w analizach statystycznych programów bazujących na pisaniu kodów obliczeniowych (R-Studio, VBA), a także wykorzystaniem w ekonomii analizy sieciowej (Social Network Analysis) oraz metod statystyki przestrzennej. Autor kilkunastu artykułów naukowych z zakresu ekonomii i demografii oraz kilku opracowań dla organizacji publicznych, m.in. analiza funkcjonowania programu Erasmus w opinii polskich studentów przygotowana dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie wrzesińskim - dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Trener w szkoleniach organizowanych dla pracowników UEP w zakresie metod statystycznych z wykorzystaniem programu Statistica. Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego.