• 1993-1998 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - specjalność: Ubezpieczenia
 • od 1998 - Asystent w Katedrze Ubezpieczeń
 • 1999-2001 - Polsko-francuski Instytut Ubezpieczeń (ENAss-PIU) w Warszawie
 • Podyplomowe studium przeznaczone dla kierownictwa zakładów ubezpieczeń
 • od 1998 - praca w firmie brokerskiej
 • od 2000 - Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ubezpieczeń
 • od 2008 - członek Rady Wydziału Ekonomii
Zakres badań naukowych:
 • mechanizmy realizacji zabezpieczenia emerytalnego przez polskie społeczeństwo (zarówno w oparciu o rozwiązania systemowe - ubezpieczenia społeczne, jak i własną przezorność)
 • rozwój grupowych ubezpieczeń na życie
 • dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne
 • zarządzanie ryzykiem
 • ubezpieczenia rolne
Wybrane publikacje:
 • K. Łyskawa, Dochody osób w starszym wieku a zarządzanie ryzykiem starości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 1/1999 r., s. 183-198
 • Z. Krzewiński (red.), K. Łyskawa (red.), M. Szarafińska, P. Zawisza; Nowy system emerytalny - praktyczny przewodnik dla pracodawców, wydawnictwo FORUM, Poznań 1999 (dzieło bazowe - pozycja wymiennokartkowa aktualizowana co kwartał do końca 2003r.), ISBN 83-909333-9-X
 • K. Łyskawa, Pracownicze Programy Emerytalne - sposób na wyższą emeryturę?, Biuletyny Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja nr 2/1999
 • K. Łyskawa, Rozwój produktów ubezpieczeniowych w zakresie ochrony zdrowia
 • w: R. Holly, Ubezpieczenia w ochronie zdrowia, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna i Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 1999 (wydane również w języku angielskim)
 • K. Łyskawa, Rozwój produktów ubezpieczeniowych, Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 47/48 1999r., s. 32
 • K. Łyskawa, Grupowe ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym jako forma pracowniczego programu emerytalnego, w: A. Rączaszka, II i III filar ubezpieczeń emerytalnych. Demograficzne i społeczne uwarunkowania ubezpieczeń, wyd. AE, Katowice 1999
 • K. Łyskawa, M. Masny, Czy powstaną prywatne kasy chorych?, Przegląd ubezpieczeń społecznych i gospodarczych nr 2/2000
 • K. Łyskawa, Ubezpieczenia grupowe w PPE, Ubezpieczenia Społeczne i Gospodarcze, Zeszyt Naukowy AE
 • K. Łyskawa, Rozwój produktów ubezpieczeniowych w zakresie ochrony zdrowia oraz Development of insurance products in health care w: R. Holly Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej - początek drogi, Health insurance in Central and Eastern Europe - the beginnings, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2001
 • K. Łyskawa, Rola zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, Zeszyt naukowy WSB w Poznaniu nr 14 rok 2001
 • K. Łyskawa, Przejście na emeryturę - decyzja, czy nieunikniona kolej rzeczy?, w: Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych pod red. T. Sangowskiego, wyd. AE, Poznań 2004
 • K. Łyskawa, Starość a ryzyko w systemie zabezpieczenia emerytalnego, w: Ubezpieczenia społeczne i na życie. Stan i perspektywy, pod red. H. Wordach-Kardas, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź 2004