Szanowni Państwo,

na mocy uchwały nr 8 Senatu (ówczesnej) Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 28 października 2005 roku oraz w świetle uregulowań Uchwały nr 46 Senatu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku pkt 8, z możliwości przedłużenia terminu nieodpłatnego otwarcia przewodu doktorskiego mogą skorzystać wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące wymagania:

1. uchwała właściwej rady wydziału o wszczęciu postępowania w sprawie nadania kandydatowi stopnia naukowego doktora zostanie podjęta do dnia 30 czerwca 2017 roku (włącznie);

2. uchwała właściwej rady wydziału o wyznaczeniu recenzentów w przewodzie doktorskim zostanie podjęta do dnia 31 grudnia 2017 roku (włącznie).

Osoby, które nie spełnią tych wymagań, mogą ubiegać się o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora pod warunkiem zawarcia z UEP umowy, w której zobowiążą się do pokrycia kosztów zewnętrznych tego postępowania.