Artykuł Doktor Marleny Dzikowskiej otrzymał nagrodę (The Copenhagen Business School Prize 2014) za najlepszy artykuł przygotowany przez osobę poniżej 40 roku życia i zaprezentowany podczas European International Business Academy. 40. edycja konferencji European International Business Academy odbyła się w Uppsala University, w Szwecji, w dniach 11-13 grudnia 2014.