4-6.06.2014 - mgr Piotr Trąpczyński uczestniczył w międzynarodowej konferencji "Finding Solutions to the New Challenges of Internationalization", organizowanej przez International Business Center,Aalborg University (Dania), otrzymując nagrodę dla najlepszego artykułu naukowego w kategorii młodych badaczy za artykuł pt. "Contribution of Foreign Direct Investment to Parent Firm Performance: Evidence of Emerging Multinationals from Poland".