PRACOWNICY


I oraz II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne

Prof. dr hab. Elżbieta Gołembska, prof. zw. UEP

Seminarium magisterskie

Prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP

Podstawy zarządzania

Zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami i sieciami dostaw

Zarządzanie procesami logistycznymi

Seminarium magisterskie

Seminarium doktorskie

Prof. dr hab. Maciej Szymczak, prof. zw. UEP

Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Analityczne podstawy decyzji logistycznych

Systemy informatyczne w logistyce

Systemy informatyczne wspomagania zarządzania logistycznego

Logistyka miejska

Seminarium magisterskie

Seminarium doktorskie

Dr hab. Waldemar Budner, prof. nadzw. UEP

Elastyczne systemy logistyczne

Zarządzanie jakością w logistyce międzynarodowej

Ekonomia przestrzenna

Stymulowanie przedsiębiorczości lokalnej

Seminarium magisterskie

Dr Zbigniew Bentyn

Marketing usług logistycznych

Logistyka w usługach

International Logistics

Eurologistics

Logistyka międzynarodowa

Logistyczne konsekwencje zachowań klientów

Seminarium dyplomowe

Dr Hubert Igliński

Transport, spedycja, usługi logistyczne

Systemy transportowe a problemy rozwoju miast

Transport międzynarodowy

Współczesne techniki i technologie transportowe

Logistyka międzynarodowa

Seminarium dyplomowe

Dr Szymon Grabański

Analityczne podstawy decyzji logistycznych

Logistyka produkcji i zaopatrzenia

Elastyczne systemy logistyczne

Logistyka powtórnego zagospodarowania

Logistyka procesu produkcji

Sterowanie zapasami

Logistyka w turystyce

Systemy informatyczne zarządzania wspomagania zarządzania logistycznego

Seminarium dyplomowe

Dr Justyna Majchrzak – Lepczyk

Strategie logistyczno – marketingowe

Logistyczno – marketingowa obsługa klienta

Logistyka w turystyce

Magazynowanie i obsługa zapasów

Zarządzanie międzynarodowymi sieciami i łańcuchami dostaw

Logistyka dystrybucji

Logistyka w turystyce

Seminarium dyplomowe

Dr Kinga Pawlicka

Logistyka firm produkcyjno – handlowych

Magazynowanie i obsługa zapasów

Logistyka międzynarodowa

Seminarium dyplomowe

 

Doktoranci

Mgr Magdalena Ziętek

Podstawy logistyki

Mgr Monika Właszynowicz

Podstawy logistyki

Mgr Piotr Gajewski

Logistyka produkcji i zaopatrzenia

Elastyczne systemy logistyczne


Studia III stopnia

Prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP

Nauki o zarządzaniu

Zarządzanie strategiczne

Seminarium doktorskie

Prof. dr hab. Maciej Szymczak, prof. zw. UEP

Logistyka międzynarodowa we współczesnej gospodarce

Seminarium doktorskie