Studium Podyplomowe „Zarządzanie gospodarką turystyczną” (edycja pierwsza)

 

Kierownik Studium: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski.

Cele i zadania Studium: przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki turystycznej i jej podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.


Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą w sferze turystyki lub planujących rozpoczęcie takiej działalności, osób przygotowujących się do objęcia kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach turystycznych, a także dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania gospodarką turystyczną. Studium przeznaczone jest także dla kadry nauczycielskiej, reprezentującej technika hotelarskie i turystyczne, a także dla samorządowców zajmujących się planami zagospodarowania i strategiami rozwoju turystyki. O przyjęcie na Studium mogą ubiegać się osoby z wyższym wykształceniem. Celem Studium jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki turystycznej i jej podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem i regionem turystycznym. W programie m. in.: region turystyczny i jego zagospodarowanie, budowa strategii rozwoju turystyki i ich finansowanie, współczesne metody zarządzania hotelami i biurami podróży, programowanie inwestycji w turystyce, marketing usług turystycznych, prawne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki turystycznej, techniki informatyczne w zarządzaniu hotelami i biurami podróży.

Ramowy program przedmiotowy:

 • Ekonomika turystyki i hotelarstwa
 • Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
 • Strategie rozwoju na rynku turystycznym
 • Programowanie inwestycji w turystyce i hotelarstwie
 • Marketing usług turystycznych i hotelarskich
 • Produkt turystyczny
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym
 • Zachowania nabywcze na rynku turystycznym
 • Funkcjonowanie podmiotów w regionie turystycznym
 • Polityka turystyczna
 • Prawne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki turystycznej
 • Techniki informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym
 • Seminarium podyplomowe

Liczba godzin ogółem: 186.

Egzaminy: słuchaczy obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć oraz obrona pracy podyplomowej.

Czas trwania Studium: dwa semestry. Zajęcia będą odbywały się w trybie zaocznym (w soboty i niedziele), co dwa lub trzy tygodnie.

Koszt uczestnictwa: ok. 4000 zł.

Zgłoszenia osobiste lub listowne należy składać w:
 • Dziekanacie Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, Akademia Ekonomiczna, al. Niepodległości 10; 60-967 Poznań, pok. 138; tel. 061 856 92 54; 856 92 55; (e-mail: h.lopuszynska@ae.poznan.pl;katarzyna.wolczynska@ae.poznan.pl
 • Dodatkowych informacji udziela Katedra Turystyki, tel.: 061 854 37 66; (e-mail: turystyka@ae.poznan.pl).
 • Wniosek powinien zawierać: podanie o przyjęcie, życiorys, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia, trzy koperty zaadresowane do siebie, skierowanie z zakładu pracy wraz z zobowiązaniem pokrycia kosztów kształcenia lub oświadczenie o indywidualnym pokryciu kosztów.