Publikacja w czasopiśmie
 • Investment decisions in the early stages of the tourism area life cycle / Zmyślony Piotr, Gołembski Grzegorz, Nawrot Łukasz, Olszewski Marcin. - Tourism 2010 nr 4 - Zagreb : Institut of Croatia. s. 361-377 - Summ. - Bibliogr.
 • Regiony turystyczne na międzynarodowej arenie konkurencji: programowanie rozwoju regionalnego czy zarządzanie przestrzenią zorganizowaną? / Nawrot Łukasz, Zmyślony Piotr. - FOLIA TURISTICA 2009 nr 21 - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Krakowie. s. 31-49 - Bibliogr.
 • A study of barriers to entrepreneurship in selected Kashubian communities / Nawrot Łukasz. // W : Entrepreneurship and quality in tourism in light of Polish and international research - Poznań : Wydaw. AE, 2008. S. 113-126 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-293-6
 • Bariery rozwoju przedsiębiorczości w wybranych gminach kaszubskich / Nawrot Łukasz. // W : Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych - Poznań : Wydaw. AE, 2008. S. 108-122 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-292-9
 • Ocena zagospodarowania turystycznego w wybranych regionach Polski / Nawrot Łukasz. - Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego - Szczecin : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. s. 209-215 - Bibliogr. (Ekonomiczne Problemy Turystyki ; nr 8)
 • Kondycja przedsiębiorstw turystycznych w wybranych regionach - aspekty inwestycyjne / Nawrot Łukasz. - Studia turystyczne 2004 nr 1 - Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki. s. 63-75 - Bibliogr.
 • Uwarunkowania rozwoju inwestycji turystycznych w gminie / Nawrot Łukasz. // W : Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym - Poznań : Wydaw. AE, 2004. S. 167-188 - Summ. - Bibliogr. ISBN 83-7417-059-X

Publikacja w materiałach konferencyjnych 
 • The Impact of Tourism on Competitiveness of Agricultural Areas / Nawrot Katarzyna, Nawrot Łukasz. // W : The Seventh IIDS-IIMS International Conference on Development (New Series) / red. K. Roy, S. Kar - Kalkuta : International Institute for Development Studies, Australia, 2010.  26 S. ISBN 9781864999532
 • Współpraca grup interesu w polskich regionach turystycznych / Nawrot Łukasz, Zmyślony Piotr. // W : Gospodarka turystyczna a grupy interesu / red. Stanisław Wodejko - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie, 2006. S. 69-81 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7378-256-3
 • Inwestor czy synergetyk: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki / Nawrot Łukasz, Zmyślony Piotr. // W : Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 24-25 kwietnia 2003 r., przez Katedrę Turystyki i Hotelarstwa, działającą na Wydziale Zarządzania i Marketingu MWSHP w Łowiczu. / red. Ryszard Gałecki - Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, 2004. S. 48-65 - Bibliogr. ISBN 83-87222-30-5
 • Stopa kapitalizacji i wyznaczanie wartości nieruchomości techniką kapitalizacji prostej / Nawrot Łukasz, Gorgolewska Kamila. // W : Determinanty wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości w warunkach transformacji : Materiały konferencji z 2000 roku / red. Jerzy Kur - Poznań : Wydaw. AE, 2000. S. 120-133 ISBN 83-88222-28-7

Monografia naukowa 
 • Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego / Nawrot Łukasz, Zmyślony Piotr. - Kraków : PROKSENIA, 2009.  176 s. - Bibliogr. ISBN 978-83-60789-12-4 (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 1)

Rozdział w monografii naukowej 
 • Metody określania rozmiaru i opłacalności inwestycji turystycznych w gminie i regionie / red. Zygmunt Młynarczyk, Alina Zajadacz. [Aut.] Nawrot Łukasz. // W : Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, 2009. S. 69-91 - Bibliogr. ISBN 978-83-232-2072-5 (Turystyka i rekreacja. Studia i Prace)
 • Znaczenie funkcji turystycznej w gospodarce lasów państwowych na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie" / red. Dariusz Anderwald. [Aut.] Nawrot Łukasz, Szymański Marek. // W : Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych - Rogów : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, 2009. S. 72-79 - Summ. - Bibliogr.
 • Konkurencyjność w ujęciu regionalnym - problemy badawcze na poziomie mezoekonomicznym / red. Grzegorz Gołembski. [Aut.] Nawrot Łukasz. // W : Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. - Poznań : Wydaw. AE, 2008. S. 151-161 ISBN 978-83-7417-363-6
 • Inwestycje turystyczne w procesie kształtowania produktu turystycznego w regionie / red. Andrzej Rapacz. [Aut.] Nawrot Łukasz. // W : Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania. - Jelenia Góra : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2007. S. 301-310 - Bibliogr. ISBN 978-83-923545-0-5
 • Metody oceny efektywności inwestycji w gospodarstwach agroturystycznych: praktyka i potrzeby edukacyjne / red. Jan Sikora. [Aut.] Nawrot Łukasz, Zmyślony Piotr. // W : Turystyka wiejska a edukacja : różne poziomy, różne wymiary. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej (AR) w Poznaniu, 2007. S. 270-281 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7160-462-1
 • Bezpośrednia konkurencyjność regionu turystycznego - istota i możliwości pomiaru / red. Grzegorz Gołembski. [Aut.] Nawrot Łukasz. // W : Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym : człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo. - Poznań : Wydaw. AE, 2006. S. 211-233 - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-209-7
 • Konkurencyjność pośrednia regionu turystycznego / red. Beata Raszka, Stefan Bosiacki. [Aut.] Nawrot Łukasz. // W : Gospodarka turystyczna w XXI wieku : globalne wyzwania i zagrożenia - Poznań : Betagraf P.U.H. Poznań, 2006. S. 149-163 - Bibliogr. ISBN 83-89936-16-X
 • Konkurencyjność regionu turystycznego - ujęcie teoretyczne / red. Andrzej Rapacz. [Aut.] Nawrot Łukasz. // W : Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. - Jelenia Góra : Akademia Ekonomiczna (AE) we Wrocławiu, 2006. S. 241-249 - Bibliogr. ISBN 83-923997-0-6
 • Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw turystycznych w wybranych gminach kaszubskich / red. Stefan Bosiacki, Janusz Grell. [Aut.] Nawrot Łukasz. // W : Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Poznaniu, 2004. S. 351-359 - Bibliogr. ISBN 83-88923-37-4
 • Rozwój turystyki zrównoważonej w parkach krajobrazowych - nowe trendy w Unii Europejskiej / red. Kazimierz Zimniewicz. [Aut.] Nawrot Łukasz, Gołembski Grzegorz. // W : Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju. - Poznań : Wydaw. AE, 2002. S. 75-84 ISBN 83-88760-68-8

Przedmowy, wstępy, wprowadzenia, zakończenia, streszczenia 
 • Determinanty wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości w warunkach transformacji / Nawrot Łukasz. / red. Jerzy Kur - Poznań : Wydaw. AE, 2000. s. 157-158 ISBN 83-88222-28-7

Praca doktorska 
 • Inwestycje turystyczne w procesie podnoszenia konkurencyjności regionu

Udokumentowany efekt praktyczny, gospodarczy lub społeczny, prowadzonych w jednostce prac B+R (badań naukowych i prac rozwojowych) 
 • Określenie podstawowych barier rozwoju turystyki jako efekt oceny realizacji „Strategii Rozwoju Turystyki w latach 2001-2006” / Gołembski Grzegorz, Nawrot Łukasz, Zmyślony Piotr. / 2004
 • Założenia do umiejscowienia turystyki w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013 oraz założenia do Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013 / Gołembski Grzegorz, Nawrot Łukasz, Zmyślony Piotr. / 2004

Opieka nad grupą studentów wyjeżdżających na praktyki 
 • krajowe zajęcia terenowe: Lubelszczyzna - Roztocze - Góry Świętokrzyskie; III rok studiów mgr grupa 9 i 10 / Nawrot Łukasz, Szmatuła Piotr, Piątek Dawid. / Lubelszczyzna - Roztocze - Góry Świętokrzyskie : 2003

Badania statutowe 
 • Konkurencyjność regionów turystycznych
 • Kształtowanie produktu turystycznego w warunkach rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych regionów Wielkopolski
 • Turystyka w procesie rozwoju społeczno - gospodarczego