Komisje wydziałowe

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi


Pełnomocnikiem Dziekana ds. Współpracy ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi jest dr Łukasz Bryl z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.