Konsultacje w semestrze letnim:
  • wtorek, godz. 14.00 - 15.00 
  • środa, godz. 14.00 - 15.00Funkcje w UEP:
Kierownik Katedry Ekonometrii
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
Przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Jakości Edukacji
Przewodnicząca Komisji ds. Badań Naukowych WIGE


Zainteresowania naukowe:
wielowymiarowa analiza danych, prognozowanie gospodarcze, ekonometria finansowa