Konsultacje w semestrze letnim:
Najbliższe konsultacje
  • wtorek, 21 maja 2019 r. godz. 14.00 - 15.00
  • środa, 22 maja 2019 r. godz. 8.00 - 9.00 
w pokoju 320C

W pilnych sprawach proszę o kontakt emailowy.

Funkcje w UEP:
Kierownik Katedry Ekonometrii
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
Przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Jakości Edukacji
Przewodnicząca Komisji ds. Badań Naukowych WIGE


Zainteresowania naukowe:
wielowymiarowa analiza danych, prognozowanie gospodarcze, ekonometria finansowa