Katedra Badań Operacyjnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sekretariat:

Mgr Beata Maciejewska
Pokój: 306 B, tel. (061) 8569561
Czynny: poniedziałek - piątek godz. 8:00-15:00

Adres e-mail: sekretariatkbo@ue.poznan.pl