Konferencja Naukowa „Chemia dla Zdrowia i Urody”

W dniach 8-10 czerwca 2017 roku odbyła się I Konferencja Naukowa „Chemia dla Zdrowia i Urody”, której Organizatorem była Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W konferencji udział wzięli zarówno doświadczeni uczeni, jak i młodzi badacze, którzy zaprezentowali wyniki swoich prac eksperymentalnych o charakterze interdyscyplinarnym, wpisujących się we współczesne trendy.

W sesji posterowej wyniki swojej pracy zaprezentowali: mgr inż. Sylwia Sady, dr inż. Maria Sielicka, mgr inż. Joanna Brzezińska oraz inż. Dawid Kowalski. Autorzy otrzymali wyróżnienie za poster pt. „Ocena świadomości żywieniowej konsumentów w zakresie glutenu w aspekcie stosowania diety bezglutenowej”.