Pracownicy

dr hab. Dariusz Kikut-Ligaj

Adiunkt w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2016 r. – doktor hab. nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

2003 r. - doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

1994 r. - magister chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu.

 

Doświadczenie zawodowe

1994-1995

asystent stażysta w Katedrze Chemii Produktów Naturalnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

1995-2005

asystent w Katedrze Chemii Produktów Naturalnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

2005-2016

adiunkt  i starszy wykładowca w Katedrze Chemii Produktów Naturalnych (Przyrodniczych Podstaw Jakości ) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2002-2005

członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Dokumentowania Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy Akademii Ekonomicznej

2006/2007

członek Wydziałowej Komisji Rrekrutacyjnej UEP w Poznaniu, studia niestacjonarne

2007/2008

członek Wydziałowej Komisji Rrekrutacyjnej UEP w Poznaniu, studia stacjonarne

2008/2009

członek (sekretarz) Uczelniananej Komisji Rrekrutacyjnej (Wydziałowowej Komisji Rrekrutacyjnej), studia stacjonarne

2005-2011

przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Dokumentowania Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

 

Prowadzone zajęcia

Chemia organiczna -  (wykłady i ćwiczenia praktyczne) Towaroznawstwo i ZiIP studia stacjonarne.

Chemia organiczna -  (wykłady i ćwiczenia praktyczne) Towaroznawstwo  niestacjonarne I stopnia.

Chemia ogólna - (ćwiczenia praktyczne) Towaroznawstwo  studia stacjonarne I stopnia.

Chemia ogólna - (ćwiczenia praktyczne) Towaroznawstwo  studia niestacjonarne I stopnia.

Seminaria dyplomowe  inżynierskie i doktoranckie  studenci  Towaroznawstwa i ZiIP

 

Obszar badań naukowych

Obszary prowadzonych przeze mnie badań naukowych dotyczą m.in.: postrzegania smaku gorzkiego i innych, jakości smakowych będących składowymi żywności, procesów rozpoznania smaku przez receptory smakowe, udoskonalania technikmaskowania niepożądanych jakości smakowych (tj. np. smaki gorzki i cierpki) w żywności kosmetykach oraz lekach, akceptacji żywności z udziałem gorzkich komponentów smakowych przez konsumentów, rynku produktów spożywczych ze składnikami o smaku gorzkim, interakcji pomiędzy poszczególnymi jakościami smakowymi w towarach, prognozowania (przewidywania) komputerowego cech smakowych pojedynczych oraz grup składników żywności. W badaniach wykorzystuję specjalistyczne i autorskie techniki komputerowe takie jak: prosty model farmakoforowy (SPM) oraz wielopunktowy model farmakoforowy (MPM). Techniki te otwierają szerokie perspektywy różnicowania gorzkich związków pod względem intensywności smaku gorzkiego. W dalszej perspektywie techniki te pozwolą sterować jakością smakową pożywienia i eliminować oraz ograniczać jej niepożądane walory smakowe.

 

Najważniejsze publikacje

1.      Kikut-Ligaj D., Jasiczak J., Libera J., 2010, Prediction of bitter taste of flavonoids contained in grapefruit, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 158, 38-46.

2.      Kikut-Ligaj D., Skolik A., Włodarczak J., Wysocka W., 2010, Prediction of bitter taste of some bis-quinolizidine alkaloids, Polish Journal of Commodity Science, 3(24) 103-114

3.      Kikut-Ligaj, D., Przybył, A., Jasiczak, J., 2011, Computer-based prediction of the bitter taste of N-alkyl and N-acyl cytisine derivatives, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 1(26), s. 36-47.

4.      Kikut-Ligaj, D., Jasiczak, J., 2011, Sip-and-spit screening procedures in studies of prediction of bitter taste of different groups of natural compounds, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 214, s. 138-147.

5.      Jasiczak, J., Kikut-Ligaj, D., 2011, Simple pharmacophore model for the prediction of bitter taste of caffeine derivatives w: Marek Szołtysik, Anna Dąbrowska (red.), New trends in food analytics, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 85-98.

6.      Kikut-Ligaj, D., 2013, Study of the bitter taste of different classes natural compounds by used simple pharmacophore model, Current trends in commodity science : book of abstracts : proceedings of 12th International Commodity Science Conference 2013, s. 118.

7.      Kikut-Ligaj, D., 2014, Prognozowanie smaku gorzkiego chromonów i furochromonów na podstawie prostego modelu farmakoforowego (spm), Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 1(92), s. 200-214.

8.      Kikut-Ligaj, D., 2014, Prognozowanie smaku gorzkiego wybranych alkaloidów chinolizydynowych. , Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 6(97), s. 182–196.

9.      Kikut-Ligaj, D., Trzcielińska-Lorych , J., 2015, How taste works: cells, receptors and gustatory perception, Cellular and Molecular Biology Letters: CMBL, 5, s. 699-716.

10.  Kikut-Ligaj, D., 2015, Smak gorzki w kształtowaniu jakości żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań.

 

Członkowstwo w komisjach i organizacjach

 

Członek Rady Wydziału Towaroznastwa od 2016 r.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Dokumentowania Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy UEP w Poznaniu do 2012 r.

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Oddział w Poznaniu, członkostwo od 2001;

IGWT (International Gesellschaft für Warenwissenschaften und Technologie), członkostwo od 1999;

 

Zainteresowania pozanaukowe

Moje zainteresowania pozanaukowe są dość szerokie. Interesuję się m.in. historią, archeologią, astronomią i astrofizyką, zbieraniem i renowacją przedmiotów zabytkowych i nie tylko, poezją (szczególnie uwielbiam poezje XX-lecia międzywojennego) i prozą, literaturą S-F, wędkarstwem, dobrą i zdrową kuchnią domową, uprawą ziół i ziołolecznictwem, ogrodnictwem ekologicznym i estetycznym (kwiaty i rośliny ozdobne) i produkcją win domowych. Jestem także od niedawna członkiem Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej DUSZEKw Dusznikach.bud. A, pok. 030 A,
tel. 61 856 90 43
dyżur:

poniedziałek      14.45 -15.35 p. 033 b

wtorek               11.20 - 12.20 p.033 b 
e-mail: darek.kikut@ue.poznan.pl