Drodzy Studenci
serdecznie zapraszamy na seminarium magisterskie prowadzone w Katedrze Technologii i Analizy Instrumentalnej. Poniżej podajemy tematykę seminaryjną na rok akademicki 2016/2017. Nabór trwa do 10.V.2017r.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP 
Praktyczne zastosowania układów koloidalnych (surfaktanty, kosmetyki, ochrona środowiska)

Prof. dr hab. Bożena Tyrakowska, prof. zw. UEP 
Właściwości przeciwutleniające i proutleniające składników żywności i wybranych produktów.
Suplementy diety w decyzjach nabywczych konsumentów.
Prof. dr hab. H. Szymusiak, prof. zw. UEP
Żywność funkcjonalna i bioaktywne składniki żywności.
Dr hab. Ewa Sikorska, prof. nadzw. UEP
Nowoczesne techniki w analityce towaroznawczej.
Dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP
Bioaktywne składniki surowców i wyrobów gotowych.
Dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. nadzw. UEP
Technologia i gospodarka ekologiczna.