1. Wykształcenie
Doktor nauk ekonomicznych
Wydział: Towaroznawstwa
Uniwersytet Ekonomicznym w Poznaniu, Poznań, 2011 

Magister inżynier
Wydział: Towaroznawstwa
Kierunek: Towaroznawstwo
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 2007

2. Doświadczenie zawodowe
XI 2012 - obecnie  
Adiunkt w Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
XI 2011 - XI 2012   
Asystent w Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych
2007 - 2011
Doktorantka, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

3. Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych
Towaroznawstwo wyrobów
Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych
Materiałoznawstwo
Przechowalnictwo
Quality of Non-Food Products

4.Charakterystyka działalności naukowo-badawczej
Tematyka badawcza:
  • towaroznawstwo produktów przemysłowych
  • opakowania aktywne i inteligentne
  • ochrona środowiska
  • adsorpcja metali ciężkich
  • biosorbenty

Działalność organizacyjna:


  • członek Zespołu ds. Strategii HR dla Naukowców (2016-2020)
  • członek Senatu UEP (2016-2020)
  • członek Zespołu ds. Akredytacji Międzynarodowej
  • członek Rady Wydziału Towaroznawstwa UEP (2012-2016)

Recenzje:

Polish Journal of Chemical Technology

Desalination and Water Treatment


5. Wybrane publikacje

1.   Rypińska Iwona, Biegańska Marta, Adsorpcja miedzi(II) i cynku(II) na modyfikowanej korze wierzby Salix americana, Proceedings of ECOpole 2013 nr 2, s. 703-711
2.    Rypińska Iwona, Biegańska Marta, Qualitative and environmental aspects of the use of industrial waste from plant processing, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science 2013 nr 4(37), s. 84-89
3.    Kozak Wojciech, Biegańska Marta, Integratory TTI jako innowacyjny element opakowania, Opakowanie 2012 nr 9, s. 88-93
4 .   Kozak Wojciech, Biegańska Marta, Elements of automatic identification system used in healthcare organizations, Current Trends in Commodity Science : New Technologies and Materials,  2011, s. 215-224
5.    Biegańska Marta, Kozak Wojciech, Practical applications of automatic identification systems exemplified by Polish hospitals, Current Trends in Commodity Science : New Technologies and Materials, 2011, s. 208-214
6.    Biegańska Marta, Cierpiszewski Ryszard, Utilization of agricultural and industrial wastes for metal removal from aqueous solutions, Polish Journal of Chemical Technology 2011 nr 1, s. 20-22
7.   Cierpiszewski Ryszard, Biegańska Marta, Biosorbents for heavy metal removal, Current Trends in Commodity Science : Selected Quality Problems, 2010, s. 176-184
8.    Biegańska Marta, Dyrektywa 91/271/EWG a prawo krajowe, Wodociągi i Kanalizacja 2010 nr 11(81), s. 42-44
9.    Biegańska Marta, Oczyszczanie ścieków w przemyśle. Polskie przepisy i dyrektywy unijne, Facility Manager 2010 nr 5, s. 43-49
10.  Biegańska Marta, Cierpiszewski Ryszard, Wykorzystanie celulozy i kory wierzby Salix americana do adsorpcji miedzi z roztworów wodnych, Proceedings of ECOpole 2010 nr 2, s. 313-317