Opiekun koła:
Dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP
Mail kontaktowy:
alina.matuszak@ue.poznan.pl

Prezes koła:
Klaudia Młoda-Brylewska
Mail kontaktowy:
mlodaklaudia93@gmail.com 

Wiceprezes ds. Komunikacji: 
Patryk Cołta
Mail kontaktowy:
patrykcolta@gmail.com 

Wiceprezes ds. Finansów:
Magdalena Głuch
Mail kontaktowy: 
mgluch68@gmail.com