Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania w organizacjach IT, zwinnych metod zarządzania projektami IT (scrum), zarządzania procesowego, systemowego zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.

Więcej informacji na stronie:

http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/administracja-i-jednostki-uep,c9844/centrum-edukacji-menedzerskiej,c1383/studia-podyplomowe,c4865/zarzadzanie,c4868/menedzer-bezpieczenstwa-informacji,c11300/