Studia I stopnia

Opis specjalności

Specjalność ekologia produktów stanowi odpowiedź na coraz silniej akcentowane zapotrzebowanie rynku pracy na nowego typu specjalistów. Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie, bez względu na wielkość, profil działalności i zasoby finansowe, podejmuje działania w zakresie ochrony środowiska. I choć pobudki bywają różne, podobnie jak i stosowane narzędzia, jedno jest pewne – ekologia staje się codziennością w biznesie. Nasza specjalność kształci osoby, które dzięki swej wiedzy i umiejętnościom idealnie wpisują się w aktualne światowe trendy, z których istnienia często polskie przedsiębiorstwa nawet nie zdają sobie sprawy. Do niedawna tego typu wiedza była domeną międzynarodowych koncernów i zagranicznych specjalistów. Od 2007 roku rynek pracy zyskuje ją w rodzimej postaci. Naszych Absolwentów.


Wiedza i umiejętności

W ciągu trzech lat studiów, studenci uczą się nowego spojrzenia na produkty, usługi oraz technologie. Nabywają „intuicji ekologicznej”, która wynika z wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności. Zgodnie z założeniem, Absolwenci powinni posiadać umiejętności zarządzania całym cyklem życia wyrobów. Analizując wyrób (proces), będą potrafili zidentyfikować jego słabe punkty oraz wykazać, gdzie tkwi główne źródło oddziaływania na środowisko. Poznają podstawy zarządzania środowiskowego (ISO 14000, EMAS), ideę zrównoważonego rozwoju, zasady produkcji żywności ekologicznej oraz ekonomikę produkcji ekologicznej. Studenci znają i umieją wykorzystać wybrane techniki zarządzania środowiskowego np. środowiskową ocenę cyklu życia (LCA), ale także potrafią ocenić efektywność ekonomiczną przedsięwzięć ekologicznych (tworzenie biznesplanów).


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Jak wyprodukować wyrób ekologiczny? – wybrany przedmiot: zasady produkcji ekologicznej żywności,
 • Jak ocenić, czy wyrób jest ekologiczny? – wybrany przedmiot: ekologia wyrobów,
 • Jak sprawdzić, czy i kiedy wyrób będzie nie tylko ekologiczny, ale i ekonomiczny? – wybrane przedmioty: metodyka sporządzania biznesplanu, ekonomika produkcji ekologicznej,
 •  Jak chronić rozwiązania ekologiczne? – wybrany przedmiot: ochrona własności intelektualnej.

Profil absolwenta

Miejsca potencjalnego zatrudnienia absolwenta:

 • małe, średnie i duże firmy (działy badawczo-rozwojowe, działy ekozarządzania, działy ochrony środowiska),
 • jednostki i laboratoria certyfikujące jakość produktów
 • działy jakości (ISO 14000),
 • firmy konsultingowe,
 • banki kredytujące inwestycje ekologiczne,
 • firmy zajmujące się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • jednostki rządowe.

Opinie absolwentów

Donata, Ministerstwo Środowiska – donata.kaluzna@gmail.com,

Jan, Ministerstwo Gospodarki – jan.mizgajski@gmail.com
Drogie Koleżanki i Koledzy, nie możemy być dziś z Wami i osobiście zachęcić Was do wyboru najciekawszej, a zarazem najbardziej perspektywicznej specjalności (czego aktualnie sami doświadczamy), jaką jest Ekologia Produktów. Chcemy, abyście wiedzieli, iż kontynuacja nauki na tej właśnie specjalności stwarza wiele możliwości w znalezieniu ciekawej pracy! Wszelkich informacji jesteśmy gotowi udzielić via mail! Prosimy piszcie, a rozwiejemy wszelkie wątpliwości! Pozdrawiamy przyszłych Studentów naszej specjalności, której tak wiele zawdzięczamy! 
Jakub – kuba_ep@wp.pl 
Student tejże specjalności zyskuje unikalne umiejętności. Chodzi tu o spójne, kompleksowe i interdyscyplinarne myślenie. Czym różni się Ekologia Produktów od innych specjalności? W meritum wszystkie one są bardzo zbliżone, jednak jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach. Przyszły Ekolog Produktów posiądzie wiedzę towaroznawczą z nieco innej strony niż studenci innych specjalności. Nabędzie on świadomości, co do tego, jak konkretny wyrób, opakowanie, czy środek transportu poza tym, że spełnia swoją funkcję, oddziałuje na środowisko. Tam gdzie wiedza, rodzi się i odpowiedzialność, np. gdy takie nieuzasadnione oddziaływanie będzie można zminimalizować. Przyszli Eco-menedżerowie będą w swojej pracy zawodowej zajmować się praktycznym wykorzystaniem poznanych narzędzi, norm, a także mechanizmów wynikających z nabytej wiedzy, a także z wykształconej świadomości. Ekologia Produktów to dobra opcja dla tych, którym nie jest obojętne marnotrawstwo, gdyż w sferze naszego działania znajduje się także i recykling oraz inne prośrodowiskowe działania. 


Studia II stopnia

OPIS SPECJALNOŚCI

 

Wiedza, która jest niezbędna do zarządzania produktem i marką, a także przedsiębiorstwem zdobyta na I° studiów Menedżer Produktu bądź innych, uzupełniana jest w szerokim wymiarze o aspekty praktyczne związane z badaniami marketingowymi produktu i marki, strategią rozwoju przedsiębiorstwa, implementacją strategii marketingowej, rolą i miejscem opakowania w strategii marketingowej, komercjalizacją produktu czy kreowaniem marki. W programie uwzględniono blok przedmiotów koncentrujących się poznaniu narzędzi analizy danych (SPSS, Statistica), pozwalających na przygotowanie informacyjnych podstaw podejmowania decyzji w podmiocie gospodarczym. Dopełnia ona w istotnym stopniu dotychczas zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności o te elementy, które są niezbędne do podjęcia pracy w pionach marketingowych, sprzedażowych, handlowych i usługowych.


Menedżer produktu posiada interdyscyplinarną wiedzę, dzięki solidnym podstawom towaroznawczym i szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu oraz jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu produktem w każdym etapie jego cyklu życia. W szczególności w jego tworzeniu i komercjalizacji, wprowadzaniu na rynek, pozycjonowaniu oraz budowaniu strategii marketingowych dla portfela produktów przedsiębiorstwa, a także strategii instrumentalnych. Kształcenie na drugim stopniu tej specjalności przyczynia się niewątpliwie do podniesienia umiejętności analizy, prognozowania oraz oceny procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście zarządzania produktem i jego wyposażeniem w podmiocie gospodarczym z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi właściwych dla towaroznawstwa, zarządzania i marketingu.

 

TEMATYCZNE OBSZARY KSZTAŁCENIA (Profil absolwenta)

Program studiów opiera się blokach tematycznych:

 • Informacyjne podstawy decyzji menedżera produktu – wybrane przedmioty: badania marketingowe i rynkowe, informacyjne podstawy decyzji marketingowych,
 • Zarządzanie portfelem produktów w przedsiębiorstwie – wybrane przedmioty: zarządzanie produktem, zarządzanie marką, badania jakościowe produktu, opakowanie w strategii marketingowej, zintegrowana polityka produktowa przedsiębiorstwa, zintegrowana komunikacja marketingowa.
 • Komercjalizacja produktów – wybrane przedmioty: badania marketingowe produktu i marki, zarządzanie kategorią produktu, projektowanie nowych produktów, biznes plan
 • Badania jakości produktów żywnościowych i przemysłowych -  wybrane przedmioty: towaroznawstwo żywności, towaroznawstwo przemysłowe, ekonomiczne aspekty jakości, przechowalnictwo
Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:
 • marketingu strategicznego
 • zarządzania produktem i marką,
 • zarządzania opakowaniem,
 • prowadzenia badań marketingowych produktu i marki,
 • przygotowania planu marketingowego,
 • tworzenia informacyjnych podstaw decyzji rynkowych (CRM),
 • badania zachowań uczestników rynku,
 • komunikacji marketingowej,
 • oceny jakości produktu.
 • towaroznawczych aspektów rozwoju i zarządzania produktem

POTENCJALNE MIEJSCA ZATRUDNIENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI MENEDŻER PRODUKTÓW:

 • Działy/komórki marketingu, sprzedaży, komunikacji rynkowej
 • Działy/komórki projektowe, badawcze, rozwoju produktu, komercjalizacji produktu…
 • Działy/komórki kontroli jakości wyrobów
 • Ośrodki badawczo – rozwojowe, centra rozwoju technologii, parki technologiczne
 • Agencje kreatywne (reklamowe, mediowe, badawczo –rozwojowe)
 • Agencje konsultingowo – doradcze