Charakterystyka
 
2013 – rozpoczęcie studiów doktoranckich w Katedrze Badań Rynku i Usług (UEP, WZ)
2011-2013 – studia magisterskie (UEP, WE, praca mgr: Dyskryminacja płacowa kobiet w Polsce w latach 2003-2012)
2010 – 2013 – studia inżynierskie (PP, WIZ, praca inż.: Analiza i ocena poziomu jakości usług w sklepach wielkopowierzchniowych)
2008 – 2011 studia  - studia licencjackie (UEP, WE, praca lic.: Analiza wpływu błędów lekarskich na wizerunek szpitali)
Praktyki wakacyjne/staże odbyte we firmach: Unilever (fabryka), Unilever R&D, Pratt & Whitney Kalisz, Prelite Public Relations, Fundacja Dobrze, że Jesteś

Problematyka badawcza
Badania neuromarketingowe, zachowania zakupowe młodych nabywców, marki własne, sieci handlowe

Dydaktyka (prowadzone zajęcia)
Ćwiczenia:
- podstawy marketingu,
- zarządzanie usługami,
 
Najważniejsze publikacje
  • Metody badań neuromarketingowych wykorzystywane do pozycjonowania marek własnych (Methods of Neuromarketing Surveys Used for Private Label Positioning), Handel wewnętrzny w Polsce 2009-2014, Zmiany w handlu hurtowym i detalicznym, technologie informacyjne i komunikacyjne w handlu, handel internetowy, Instytut Badań Rynku, konsumpcji i koniunktur (2014),
  • Istota technologii RFID oraz jej wszechstronność w zastosowaniach biznesowych (The essence of RFID technology and its versatility for business use), Kierunki działań w zakresie doskonalenia organizacji - Poznań: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Poznań (Prace Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki) (2014),
  • Zastosowanie metody tajemniczy klient w ocenie jakości usług w poznańskich hipermarketach (Usage of the secret client method in verification of service quality in Poznan Supermarkets), Prace naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego Margo STER II Strategia Taktyka Ekonomia Rozwój / red. Małgorzata Borkowska - Wrocław: Instytut Ekonomiczno-Przyrodniczy MarGo w Oleśnicy (2013),

Hobby
Astronomia amatorska, tresura psów,