Biogram

 

1.    Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe: mgr ekonomii, Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, 1952; doktor nauk ekonomicznych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 1958; doktor habilitowany nauk geograficznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UAM, 1963; profesor nauk ekonomicznych, 1969; profesor nauk geograficznych, 1974.

2.    Kierunki pracy badawczej: dynamika i ewolucja systemów przestrzennych i regionalnych; metodologia geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej; przestrzenna samoorganizacja systemów regionalnych. Wyniki udokumentowane w ponad 500 publikacjach naukowych, częściowo w j. angielskim.

3.    Ważniejsze funkcje w Uczelni: prodziekan, dziekan, rektor, twórca i dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej. Ponadto przewodniczący Kolegium Rektorów Uczeni Wyższych m. Poznania.  

4.    Ważniejsze funkcje na poziomie krajowym: przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, przewodniczący Rady Polityki Regionalnej Państwa, członek komisji Sejmu RP ds. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

5.    Członkostwa akademii nauk: członek rzeczywisty PAN (1986, 2002); członek World Academy of Art and Science, 1977 (w latach 1978-1987 także członek Komitetu Wykonawczego); członek Academia Europaea, 1992.

6.    Ważniejsze funkcje międzynarodowe: przewodniczący Regional Science Association International, 1981-1982; członek rad redakcyjnych: Annals of Regional Science, USA; Regional Science and Urban Economics, Holandia; European Spatial Research and Policy (grupa krajów europejskich).

7.    Wykłady i badania za granicą: University of Pennsylvania, Filadelfia; University of Washington, Seattle; University of Toronto, Kanda; International Institute of Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria; Paderborn Universität; Helsinki School of Economics.

8.    Działalność naukowa na forum międzynarodowym: na konferencjach międzynarodowych prof. Ryszard Domański wygłosił 75 referatów, uczestniczył w dyskusjach i przewodniczył sesjom. W 1978 r. zorganizował światową konferencję World Academy of Art and Science nt. Gospodarka–Środowisko–Zdrowie. Zgromadziła ona grono wybitnych uczonych zarówno w zakresie ekonomii, jak i geografii, ekologii i medycyny.

9.    Odznaczenia i nagrody: Krzyż Komandorski z Gwiazdą OOP; nagrody PAN i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.