Dynamika systemów przestrzenno-gospodarczych, zwłaszcza systemów miejskich i regionalnych, synergie w rozwoju miast i regionów, innowacyjny potencjał miast, kształtowanie środowiska, zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna w skali miasta i regionu, użytkowanie gruntów w regionie miejskim, gospodarka gruntami miejskimi, konkurencyjność regionów, ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, zrównoważony rozwój regionów, polityka i gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami, relacje pomiędzy gospodarką nieruchomościami a gospodarką przestrzenną, geopolityka Unii Europejskiej, gospodarka oparta na wiedzy, rynek pracy, zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania w jednostkach administracji publicznej, rehabilitacja centrów wielkich miast, marketing terytorialny.

Charakterystyczną cechą Katedry jest różnorodność wykształcenia kadry naukowej (zarządzanie, ekonomia, geografia, prawo, biologia środowiskowa). Ta cecha pozwala na podejmowanie interdyscyplinarnych problemów z pogranicza nauk społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych. Pracownicy Katedry współpracują z wieloma instytucjami i organizacjami: Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Urzędem Miasta Poznania, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich, Wielkopolskim Centrum Nieruchomości, Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Urzędem Regulacji Energetyki oraz urzędami wielu miast i gmin w Polsce.