od 2017 - adiunkt w Katedrze Handlu i Marketingu 
od 2016 - asystent w Katedrze Handlu i Marketingu 
od 2014 - Studia doktoranckie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii
2011 - Studia doktoranckie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Handlu i Marketingu, w obszarze marketingu
2009 - 2011 Studia uzupełniające magisterskie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunek – Zarządzanie, specjalność – Zarządzanie przedsiębiorstwami
2009 - 2011 Studia uzupełniające magisterskie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunek – Finanse i Rachunkowość, specjalność – Finanse i Polityka Pieniężna
2007 - 2010 Studia licencjackie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunek – Zarządzanie, specjalność – Zarządzanie przedsiębiorstwami
2006 - 2009 Studia licencjackie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kierunek – Finanse i Rachunkowość, specjalność – Finanse i Polityka Pieniężna

" http:="" ue.poznan.pl="" admin="" themes="" 44542880559="" img="" elrte="" pixel.gif"="" title="" rel="media42694596248516414" width="150" height="100" style="font-weight:bold">Aktywność naukowa i badawcza 
05.2016-07.2016 Uczestnik stażu w laboratorium e-Business Intelligence Lab TEI of Crete (dot. date mining w e-commerce)
15.11-05.12.2015 MNiSW w ramach programu Transformers.doc w University of Lund w 2015 (dot. wdrażania innowacji)
2015 - staż naukowy na University of Dubrovnik (Chorwacja)
2013 - staż naukowy na University of Primorska (Słowenia) 
" http:="" ue.poznan.pl="" admin="" themes="" 43002832640="" img="" elrte="" pixel.gif"="" title="" rel="media7830594992265105" width="150" height="100" style="font-weight:bold">
" http:="" ue.poznan.pl="" admin="" themes="" 43002832640="" img="" elrte="" pixel.gif"="" title="" rel="media7830594992265105" width="150" height="100" style="font-weight:bold">Uczestnik szkoleń FNP
  • “Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem” (Warszawa 19-22.05.2014)
  • "Negotiation skills training workshop" (Gdańsk; 25-27.10.2013)
  • “Negocjacje - gra symulacyjna” (Warszawa; 23.04.2014)
Problematyka badawcza
  • Zachowania użytkowników w internecie
  • Social media marketing
  • e-marketing na rynku B2C i B2B
Kierownik projektów finansowanych w ramach NCN, NCBiR i MSWiA. Uczestnik licznych konferencji naukowych i biznesowych związanych z e-marketingiem i zachowaniami konsumentów. Posiada 10-letnie biznesowe doświadczenie przy wdrażaniu innowacji e-biznesowych i marketingu internetowym.