Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (lata 1992-1996) na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Handel i Marketing. W roku 1996 uzyskał tytuł magistra ekonomii. W 2000 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Uwarunkowania rozwoju marketingu bezpośredniego w Polsce”.


Pełnione funkcje

 • Opiekun SKN e-commerce
 • Przewodniczący Komisji ds. Promocji Wydziału
 • Członek Zespołu ds. Przygotowania Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku Zarządzanie
 • Członek Zespołu ds. Wdrożenia Systemu Kontroli Jakości oraz Krajowych Ram Kwalifikacji
Problematyka badawcza
 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie handlowym
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Media elektroniczne w handlu
Dydaktyka
 • Zarządzanie jakością
 • Biznes plan
 • Media elektroniczne w handlu
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Marketing usług