9 marca 2017 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu podpisał porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej z Portem Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. W imieniu UEP umowę podpisał Rektor prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, natomiast w imieniu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Prezes Zarządu Mariusz Wiatrowski.


Zespół Katedry Mikroekonomii pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Rekowskiego koordynuje wykonanie umowy ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Celem współpracy Uczelni z Portem Lotniczym Poznań-Ławica jest m.in.


  • prowadzenie wspólnych projektów badawczych,
  • udział studentów i doktorantów w praktykach oraz płatnych stażach zawodowych w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica,
  • uczestnictwo doktorantów w pracach badawczych związanych z programem studiów doktoranckich,
  • wspólne ustalanie tematyki prac dyplomowych i doktoranckich, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z Portem Lotniczym Poznań-Ławica pod opieką pracowników Uczelni,
  • organizacja wspólnych konferencji naukowych,
  • zapraszanie studentów i pracowników Uczelni do uczestnictwa w konferencjach, sympozjach i prezentacjach organizowanych przez Port Lotniczy Poznań-Ławica,
  • wprowadzanie, przy uczestnictwie specjalistów z Portu Lotniczego Poznań-Ławica, do programu studiów zagadnień dotyczących ekonomiki infrastruktury lotniczej, w szczególności problematyki zarządzania portem lotniczym.