Data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego:
 • 03. 2002 - magister ekonomii; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii;
 • 07. 2006 - doktor nauk ekonomicznych; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania; Teoria realnego cyklu koniunkturalnego a gospodarka w procesie transformacji;
 View Jakub Gazda's profile on LinkedIn

Dydaktyka:
 • Mikroekonomia,
 • Macroeconomics,
 • Koniunktura gospodarcza,
 • Etyka w zarządzaniu.
Pełnione funkcje:
 • Opiekun SKN "Młody przedsiębiorca" do 01.10.2013
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Zastępca Redaktora Naczelnego: Journal of International Studies;
 • Członek rady programowej czasopisma: Economics & Sociology;
Problematyka badawcza:
 • Modern Business Cycle Theory,
 • Real Business Cycle Theory,
 • Quantitavie Methods in Economics,
 • Macroeconomics in Practice.
  Hobby:
  • Zachodnia Ukraina,
  • Historia gospodarcza XX wieku,
  • Lotnictwo,
  • Białe wino, głównie Verdejo oraz Sauvignon Blanc